Външно - икономически връзки между България и Словения

11Между България и Словения са подписани следните спогодби:


 • Споразумение за установяване на дипломатически отношения между Р България и Р Словения - 13/18 август 1992 г., сключено чрез размяна на ноти;

 • Спогодба за икономическо сътрудничество /20.04.1994 г. в София/. В сила от 15.06.1995 г.;

 • Споразумение за свободна търговия (ССТ) /22.11.1996 г., София/ от влязлото в сила на 01.01.1999 г. Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА);

 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ към МИ и Словенската експортна корпорация /SEC/, /27 - 28 октомври 1999 г., Любляна/.

 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари /подписана на 22 януари 1999 г., Любляна, в сила от 2 юли 2000 г./;

 • Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите /подписана на 30.06.1998 г. в София, в сила от 26.11.2000 г./;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на морското търговско корабоплаване /подписана на 27 октомври 1999 г. в Любляна, в сила от 15.09.2000 г./.

 • Споразумение между правителството на Р България и правителството на РСловения за сътрудничество в областта на ветеринарната медицина /подписана на 30.06.1998 г., в сила от 10.02.2006 г./.

 • Споразумение за сътрудничество в областта на карантинната и растителната защита /подписана на 30.06.1998 г., в сила от 24.06.2000 г./.


Спогодби в процес на подготовка за подписване:


 • Спогодба за комбинирани превози на пътници и товари;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма;

 • Спогодба за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитванията и сертификатите


Други реферати:
Стомашен рак
Създаване на досие и водене на документацията при клинични изпитвания
Сърдечен цикъл
Сърдечно-съдова система
Състав на кръвта


Изтегли рефератаСъстав на кръвта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия