Вътреочно налягане

Технически фиш

Подготовка на пациента за измерване на

вътреочно налягане1.Определение:

Тонометрията се нарича метод за измерване на вътреочното налягане(ВОН).Вътреочното налягане се дължи на множество фактори,но се поддържа основно като резултат от баланса между производството и отока на вътреочната течност.Повишеното ВОН се нарича хипертензия.Поноженото ВОН се нарича хипотония.За нормално се счита ВОН измерено в стойности между 10 и 20 mm Hg.

2.Необходими принадлежности:

* ВОН може да бъде измерено по два основни способа:

апланационен и импресионен.Днес се използват основно тонометри базирани на апланационния принцип.

  • Тонометър на Голдман-методът е контактен,използва се оптиката на биомикроскопа и син филтър.

  • Тонометър на Перкинс-това е портативен,независим от биомикроскопа тонометър.

  • Тонометър на Маклаков-състои се от тежести с различно тегло от 5 до 10 гр,които имат в двата си края порцеланова плочка,която се намазва с тампон напоен със смес от Глицерин или Коларгол.

  • Тонопен- портативен тонометър на принципа на Голдман- той има електронно устройство,което отчита налягането автоматично.

  • Въздушен тонометър- базиран на принципа на Голдман,като оплоскостяването се извършва от въздушна струя.Този метод е безконтактен.

  • Тонометър на Шиоц- този тонометър се състои от носач завършващ със стъпало,осигуряващо опора в периферията на роговицата.

3. Алгоритъм на действие:

* На пациента се разяснява какво представлява изследването и се иска неговото съгласие


Други реферати:
Психологическа рецензия на филма Игрален Дом
Психологически предпоставки за възникването на раковите заболявания
Психологически проблеми на работоспособността
Сравнение на три айтъма по NEO-PI-R личностен въпросник
Психологически проблеми на децата в домовете за медикосоциални грижи, комуникация, адаптация


Изтегли рефератаПсихологически проблеми на децата в домовете за медикосоциални грижи, комуникация, адаптация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия