Вътрешна памет

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ

Паметта е необходима на процесора, за да извършва своите изчисления . Размерът и архитектурата на паметта имат значение за нивото на сложността на проблемите, които може да решава. Различават се два типа памети: оперативната памет (RAM) и постоянната памет (ROM).


RAM памет


RAM (Random access memory) - памет, в която динамично се зареждат данните и програмите, които се използват в дадения момент за изпълнението на задачи. Съдържанието на тази памет изчезва след изгасяне на компютъра, а размерът й влияе върху бързодействието на изпълняваните програми.

Оперативната памет RAM е последователност от номерирани клетки с еднаква големина, съдържащи информация. Тази информация може да е инструкция, която процесорът трябва да изпълни, или данни, които трябва да се обработят. Процесорът обменя тези данни без посредничеството на други устройства. Всяка клетка има адрес, чрез който програмата се обръща към необходимото място в паметта. В оперативна памет се съхраняват кодът на изпълняваната програма и командите, върху които се извършват операциите. В съвременните системи се използва и свръхоперативна памет, която обикновено е разположена в схемата на процесора и осигурява време за достъп, съизмеримо с вътрешнопроцесорните операции.Оперативната памет също така бива наричана памет от 1-во ниво, според отдалечеността от процесора. Тя се различава от външната памет по това, че в нея се съхраняват активните програми, т.е. тези, които се изпълняват в момента от процесора.

RAM паметта е втората по важност характеристика на компютъра, която трябва да знаете при оценката на един компютър или при закупуването на нов. Оперативната памет е абсолютно задължителен елемент. Това е много-бърза памет, в която програмите и информацията се поместват след тяхното извикване. Обемът й се измерва в MB (Мега Байтове). 1 МВ е около 1 милион символа. В съвременните компютри, работещи с Windows, е препоръчително да се използва поне 32 МВ памет. Ако използвате мултимедийни приложения - с графики, образи, звук и анимация е добре паметта да е поне 64 МВ. При закупуване на софтуер и мултимедийни пакети проверявайте какви са техните изисквания към RAM памет. По принцип, колкото повече е тази памет, толкова по-висока производителност ще има един компютър. Скоростта на тази памет се измерва в честотата, на която тя може да работи и мерната единица е MHz (Мега Херци). За скоростта на паметта обаче има значение и нейното средно време на достъп, което се измерва в наносекунди (ns). Колкото по-ниска е стойността на ns, толкова по-бързо дадена памет може да даде информация, намираща се в нея.

Други реферати:
Мотивите за свободата и любовта в стихотворението Потомка
Крадецът на праскови-Една невъзможна любов сред ужастите на войната
Анализ на разказа Индже от Йордан Йовков
Атанас Далчев
Обречената надежда в произведението Градушка


Изтегли рефератаОбречената надежда в произведението Градушка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия