Въведение в бизнескомуникациитеБизнес комуникация
Същност и значение на комуникацията. Комуникационен процес. Видове комуникации. 1. Същност и значение на комуникацията. Делова комуникация.

Комуникацията е процес на създаване, предаване и получаване на съобщение, а също и последващи действия в следствие на приетото съобщение. Комуникациите, които се осъществявят по повод на производствена, търговска, инвестиционна , маркетингова, изследователска и др. Присъща на фирмата дейност се наричат бизнес комуникации (делово общуване).


 1. Комуникационен процес.


Осъществяването на комуникационният процес предполага:

 1. Адресант (изпращач)

 2. Кодиране – процес, при който абстрактната идея придобива някаква знакова форма.

 3. Съобщение – набор от символи, предавани от изпращача към получателя.

 4. Адресат (получател).

 5. Канал – средство разпространяване на информацията.

 6. Декодиране – процес, при който знаците и символите се превръщат идея.

 7. Ответна реакция – реакция на получателя в резултат от получената информация.

 8. Обратна връзка – адресатът изпраща съобщение на адресанта, от което става ясно, дали е осъществена желаната реакция.

 9. Шум – причина за изкривяване на съобщението.


Неправилното кодиране може да бъде в следствие на неправилния избор на език, възрастовите различия и др.


 1. Видове комуникации в организациите


Други реферати:
Комуникационните технологии
Екологичното възпитание
Идеи и възгледи на физическото възпитание
Как се прави курсова работа
Играта-феномен, фактор за развитието


Изтегли рефератаИграта-феномен, фактор за развитието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия