Въвеждане, редактиране и форматиране на текст


1. Въвеждане, редактиране и форматиране на текст

При подготовката на текстови документи с помощта на компютър се използват три основни групи операции. Операциите за въвеждане позволяват текстът да се приведе в електронен вид, т.е да се запише във файл, съхраняван на електронен носител. При въвеждане не винаги се разбира набиране на текста от клавиатура. Съществуват устройства, които позволяват текстът да се въведе, като се сканира хартиен оригинал, а след това с помощта на програма за разпознаване се преобразува от графично изображение в текстов формат.

Операциите за редактиране позволяват въведените вече документи да се променят чрез добавяне или премахване на откъси от текст, разместване на части от документа, сливане на няколко файла в един общ или обратно -разделяне на един документ на няколко по-малки. Въвеждането и редактирането често се извършват едновременно.

Чрез въвеждането и редактирането се формира съдържанието на документа. Оформянето на документа се извършва чрез операциите за форматиране. Те позволяват на потребителя да зададе как точно ще изглежда текстът върху екрана на монитора или на хартията след отпечатването му.

Авторът приема, че читателят на книгата е запознат с основните операции ~ въвеждане, редактиране и форматиране и затова не се спира подробно на тях. По-долу са разгледани операциите, позволяващи придобиване на професионални умения при текстообработка.

2. Автоматизация на форматирането. Стилове. Създаване.

В дългите документи повечето абзаци са форматирани по един и същи начин. Всъщност обикновено има няколко варианта на оформление на абзаците, които се използват многократно в рамките на един документ.

Ръчното форматиране на абзаците при всяка промяна е неудобно, особено като се има предвид, че вероятно вече има абзац, който е форматиран по желания начин. Програмата Word решава този въпрос, като позволява да се извършва форматиране по образец, както и да се използват предварително създадени стилове за форматиране.

Форматиране по образец

За да се извърши форматиране по образец, курсорът трябва да се постави върху абзац, форматиран по желания начин, и да се щракне върху бутона Format


Други реферати:
Функционални изследвания на ДС
Чернодробни заболявания. Хепатит
Туберкулоза на белите дробове
Ювенилен ревматоиден артрит в детска възраст
Стави и околоставни тъкани


Изтегли рефератаСтави и околоставни тъкани - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия