Възникване и развитие на публичната администрация

Възникване и развитие на публичната администрация”


І. Възникване на управлениет като обосбена спицифична човешка дейност (родова аристокрация). Възникването на публичната администрация е резултат на дълъг исторически процес, тя е резултат на обусобяването на управлението като отделна, специфична човешка дейност. Оделянето на управлението като самостоятелна човешка дейност е резултат на развитието на обществено разделение на труда.

В края на матриархата се появяват земеделието и скотовъдството, благодарение на тези нови способи за усвояване на природни средства. Една и съща площ може да осигури прехраната на 3-4 пъти повече население. Това води до увеличаване на обемността на родовите групи, при патриархата родовата група става от няколко стотин до няколко хиледи души. Възниква и междуродово население на труда – между пастирските и земеделските народи. По-късно в резултат на обмяната на стоки между кланвите племена възниква търговията и занаятите.

ІІ. Но особено важно за по нататашното развитие на човечеството е следващото разделение на труда е разделение на управленския от изпълнителния труд. В периода на матриархата и патриархата организационният управленски труд е общо дело. Хората упражняващи управленси функции в същото време са били непосредствени производители в резултат обаче на развитието, земеделието, скотовъдството, търговията и занаятите и на големият обем на родовите групи. Количеството на трудовите операции, тяхното разнообразие необходимостта да се разделят, да се разпределят между различни по възраст и характер хора водят до това, че организационната дейност се отделя непосредствено от производствения труд.

Организаторската дейност в началото става задължение, а в последствие и привилегия на най-опитния, най-знаещия – патриарха, старейшината, родоначалника като отчита какво е нужно за изхранването, за оцеляването на рода, с каква работна сила разполага, той разпределя работата, установява формите на сътрудничество и разделение на труда, възниква властта – присвояване на чужда воля. Властовите отношения стават нетделен елемент на производствената дейност.


Други реферати:
История славянобългарска-зов за национално пробуждане
Исторически факти за Немили-недраги
Обесването на Васил Левски
Кочо-Иван Вазов
История славянобългарская


Изтегли рефератаИстория славянобългарская - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия