Възникване и развитие на публичната администрация

Големият обем на родовите групи води до обособяването в тях на отделни семейства, в семейството водеща е ролята на мъжа, реализира властта си в клана, чрез главите на семейството на тях той поставя задачи свързани с производствената дейност или войната.

Постепенно за много продължителен период от време в клана се засилва ролята на семейството на патриарха обособено на неговия първороден син, организационни задачи в началото предимно от информационен характер патриархът е възлагал на отрасналите си синове. Синовете са свикнали с този особен вид дейност и когато патриархът е умирал, някои от тях обикновено първородният е заемал неговото място постепенно ролята на водача, лидера на родовата група става наследствена, а не изборна. Възникването на родовата организация, която се занимава със обособен специфичен вид човешка дейност – управление и организация.

Големият обем на родовата група, високата производителност на труда водят до появата на принаденият продукт. Появява се излишък от призводство, става възможно да се трупат запаси и богатства. Концентрирането на организационната дейност в ръцете на патриарха е водело до концентрирането в неговите ръце и на разпределение на създаденият продукт, колкото в по-голяма степен е нараствало производството на принаден продукт, толкова по-голяма е ставала онази част от съвкупният продукт, която патриархът е заделял за свое лично и на семейството ползване. В началото бавно, а по-късно все по-бързо е нараствало неравенството между него и останалите членове на рода. В този вид разпределението на благата слага началото на експлататорските отношения, но степента на експлатация е била ниска и то не само поради сравнително ниската производителност на труда, но и поради бариерите, които са създадавали кръвнородствени връзки в клана.
Други реферати:
Средновековни обекти в Полскотръмбешката община
САЩ по време на Първата световна война
Опорите на българщината в османското робство
Втора Световна война
Другарите на Левски


Изтегли рефератаДругарите на Левски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия