Възникване и съвременни тенденции на хотелиерството
Възникване и съвременни тенденции на развитие на хотелиерството”


В началото на новото хилядолетие туризмът се утвърди като най-бързо развиващия се отрасъл в икономиката на света, обезпечаващ валутния приход и откриването на нови работни места в отделните държави. Международният туризъм се явява важен фактор на платежния баланс и осигурява едни от най-високите в света постъпления от експорт.

Развитието на туризма стимулира инвестициите в инфраструктурата, което подобрява качеството на живот на местното население и на туристите. Значителните финансови постъпления от данъци от туристическите предприятия създават възможности за икономически ръст, съдействат за преодоляване на безработицата и развиват селските райони, в процеса на туристическия обмен.

Активното действие на сектора поощрява партньорските взаимоотношения на отделните фирми с местните общности и неправителствени организации и съдейства за задълбочаването на регионалните и международни връзки.

По време на своята туристическа ваканция всеки един турист се нуждае от множество основни и допълнителни услуги, чрез които задоволява своите потребности по време на престоя си в туристическа дестинация. Обективно престоят в туристическото място е свързан с ползването на хотелиерски услуги.


Други реферати:
Матура по английски език за 8 клас
ДАФ Тест (leicht)
Тест-немски език
Тест по немски език
Тест по немски език ниво А1


Изтегли рефератаТест по немски език ниво А1 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия