Възникване на модерната държава като правова държава

Възникване на модерната държава като правова държаваМодерната държава

Държавата обикновено се определя като монополизиран контрол над дадена територия, осъществяван от апарат за принуда, който налага спазван от всички ред. Понятието държава съществува от древни времена, но за модерна държава може да се говори едва в Новото време, от XVI век насам.

В Новото време се осъществява преход от лична, подвластна на лични интереси, желания власт, наричана още традиционна, към безлична институционална бюрократична, т.е модерна власт.


Власт

Властта е свързана с поддържането на определен социален ред, с възможността той да се възпроизвежда. Това означава, че тя предполага подчинение на определи правила или норми. Подчинението може да бъде доброволно – ако харесваш ценностите, на които се основават тези правила или пък човека, който се опитва да ги наложи. Подчинението може да бъде и принудително – правилата се налагат с принуда, дори с насилие. Може да бъде и несъзнавано. Най – мощната власт е властта на езика – ние от най – ранно детство се подчиняваме на правилата на родния език, без да си даваме сметка, че тези правила вече не задават картината, през която възприемаме света. Първият тип власт, свързан с доброволно подчинение, се нарича легитимна, тоест призната от всички хора, защото те споделят ценностите на които тя се основава. Вторият тип власт е репресивна – властта на принудата. Третият тип власт е свързана със социализацията ни, с несъзнателното приемане на определени ценности, правила, начини на поведение. Политическата власт, властта на хора обитаващи определена територия, се разделя на лична и безлична власт.


Лична Власт

Традиционната власт е лична власт на определен човек над останалите, която се дължи на неговия авторитет – той е признат за лидер: защото е силен и смел или защото е мъдър, защото владее непознати за другите умения или защото се твърди, че властта му е от Бога, или защото е такъв по право. Властващият е личен господар, а щабът на управление се състои не от чиновници, а от лични слуги. От тези позиции той има право да се разпорежда с живота и имуществото на всичките си поданици. Всички те са лично зависими от него. Този тип власт пряко и изцяло зависи от качеството на управляващия, а ако такава власт е наследствена, както е в традиционните империи и абсолютните монархии, хората нямат никаква възможност да влияят върху вземането на решения, засягащи собствената им съдба.

Безлична власт

В Новото време нещата се променят – личната власт отстъпва на безличната власт на модерните институции; не личната воля на владетеля, а общите за всички правило става водещо. И в традиционните общества имат свои институции, но основната характеристика на възникващите модерни институции и тяхната формалност, подчиненост на правила, тоест безличност. Безличната власт на институциите означава, че няма такъв човек, който да има специални привилегии да властва над всички останали. А това на свой ред предполага, че всички хора са равни и затова закона е валиден за всеки един от тях. Двата принципа, на които се крепи модерното управление са: безусловно господство на закона и гарантиране на


Други реферати:
Комуникационната инфраструктура в гр.Валандово
Модерното франкмасонство
Храмова архитектура във Византия
Япония в края на 19в.
Танковете през втората световна война


Изтегли рефератаТанковете през втората световна война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия