Възобновяване и укрепване на Българската Държава

Възобновяване и укрепване на Българската Държава (1185-1197)

 

    I. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА
      БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185-1197) 

  1. ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ
  НАЧЕЛО С АСЕН И ПЕТЪР ПРЕЗ 1185—1187 г.
 
  Из „История" на Никита Хониат
Византийският писател и историк Никита Хониат е роден в средата на  XII в, Бил е императорски секретар и управител на тема Филипопол в края  на същия век. Починал е през 1213 г. Неговата „История" обхваща  събитията в периода 1118—1206 г. Тя е едно от най-забележителните  произведения на византийската историография. Превод на Ал. Милев от  Nicetas Choniata, Historia, Bonnae 1835, с. 481—483, 485—492, 515—521.

[Тогава императорът Исак
II Ангел] пожелал да си вземе жена от  иностранен род, понеже първата му съпруга била починала. Той влязъл в  преговори чрез пратеници с унгарския крал Бела и взел за своя жена  неговата дъщеря, която не била навършила още десет години. Но поради  своята дребнава пресметливост той решил да отпразнува сватбените  тържества с държавни пари и почнал да ги събира от вътрешните области,  без да са предвидени като данъци. Поради скъперничеството си, докато  ограбвал и останалите градове, които били съседни на Анхиало, той  незабелязано въоръжил срещу себе си и срещу ромеите варварите от Стара  планина, които преди това се наричали мизи [българи], а сега се  наричали власи. Те, надявайки се твърде много на своите планински  теснини и облягайки се на многобройните си укрепления, които се  намирали високо в недостъпните скали, били и по-рано надменни спрямо  ромеите, а тогава намерили


Други реферати:
Обща характеристика и методологически основи на прогнозирането
Основни принципи на макроикономическата теория и политика
Основи на пазарната икономика
Основни категории в статистиката
Пари и парична политика


Изтегли рефератаПари и парична политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия