Възстановяване и укрепване на българската държава при първите Асеневци (1185-1186 - 1207 г)

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ПЪРВИТЕ АСЕНЕВЦИ (1185/1186 – 1207 Г.)І. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА


  1. Последици от византийското завоевание и унищожаването на българската държавност в началото

на ХІ век – политически, административни, църковни, стопански, етнически.

 

2. Въстания на българския народ през ХІ век

а. Въстанията на Петър Делян и Георги Войтех;

б. Други въстания,бунтове, заговори против византийската власт;

в. Антивизантийска насоченост на богомилските проповеди през ХІХІІ век;ІІ. ВЪСТАНИЕТО НА БРАТЯТА ПЕТЪР,АСЕН И КАЛОЯН(1185/11861188 г.)


1. Политическата обстановка на Балканите през 80-те години на ХІІ век борбата на сърбите срещу

византийската власт, политическата криза във Византия, нашествието на норманите на Балканите.


2. Въстание на българския народ против византийската власт начело с братята Петър, Асен и Калоян 1185/11861188 г.;

- извънредно данъчно облагане на българските земи и избухване на стихийно недоволство – есента на 1185 г.;

- подготовка и начало на въстанието – посещение на Петър и Асен при император Исак ІІ Ангел в Кипсела (есента на 1185 г.),

освещаване на храма “Свети Димитър” в Търново, коронацията Теодор-Петър (пролетта на 1186 г.);

- действия на Византия срещу въстанието на българския народ – лятото на 1186 г.;

- привличане на куманите за съюзници от Петър и Асен и разширяване на военните действия в Тракия ;

- разширяване обхвата на въстанието в Родопската област – Добромир Хриз;

- действия на византийските военачалници срещу въстаналите българи – севастократор Йоан, кесар Йоан Кантакузин,

Алексий Врана – есента на 1186 – пролетта на 1187 г.;

- поход начело с император Исак ІІ Ангел – късното лято – есента на 1187 г., презимуване на византийските войски в София;

- подновяване на похода, обсадата на Ловеч и подписване на т. нар. Ловешки мир – пролетта на 1188 г.


3. Резултати от въстанието – възстановяване на независимата българска държава; проявления на идеята за приемственост с

Първото българско царство.


4. Дискусионни проблеми свързани с въстанието на Асеневци:

- хронология на въстанието;

- произходът на братята Петър, Асен и Калоян;

- проблемът за участието на “власи” във въстанието;

- властта при първите Асеневци.


5. ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА АСЕНЕВЦИ СЛЕД УСПЕНШИЯ КРАЙ НА ВЪСТАНИЕТО (1188 – 1196)

- борба за освобождаване на всички български земи от чужда власт – византийска, сръбска и унгарска;

- извоюване на международно признание на възстановената българска държава – връзки с Третия кръстоносен

поход 11891190 г., разгром на император Исак ІІ Ангел в Тревненския проход (1190 г.), походите на цар Йоан Асен І в

Тракия – 11941195 ;

- убийствата на Асен (1195/1196 г.) и Петър (1196/1197 г.)6. БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР КАЛОЯН (1196/7 – 1207 г.)

-         Йоаница (Калоян) и неговата роля преди официалното му възкачване на престола;

-         Калоян – съвладетел на цар Петър след смъртта на Йоан Асен І ;

-         Самостоятелно управление на Калоян след убийството на цар Петър;

-         Военни действия на цар Калоян срещу Византия - опити за получаване на признание за царското достойнство

на българския владетел – до 1201-1202 г.

-         Отношения с Иванко – убиецът на Асен І ;

-         Папството и Четвъртия кръстоносен поход;

-         Преориентация на външната политика и установяване на контакти с папа Инокентий ІІІ (1199 – 1202)

-         Дипломацията на Калоян и преговори с папския Рим за сключване на Уния

(1202-1204);

- ръкополагане на архиепископ Василий за примас на българската църква – 7.11. 1204 г;

- коронация на Калоян за “крал” – 8.11.1204 г.

- резултати и последици от Унията с Рим;

- отношения на България с Латинската империя -1204-1205 г.;

- българо-гръцки съюзи (1205-1206) - възраждане на “имперската идея” от епохата на цар Симеон Велики;

- разгром на латинските барони в битката при Одрин – 13-14.04.1205 г. – последици;

- действия на цар Калоян срещу латинци и гърци 1205-1207 – Ромеубиец, Скилойоан, новият Сенахерим;

- обсадата на Солун и смъртта на цар Калоян – есента на 1207 г.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– възстановяване на териториалната и политическа независимост на българската държава в резултат на въстанието

на Асеневци; укрепване на държавността в периода 1186 – 1207 г.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ПЪРВИТЕ АСЕНЕВЦИ (1185/1186 – 1207 г.)ХРОНОЛОГИЯ


1018    – падане на България под византийска власт

10401042 – въстание на Петър Делян против византийската власт

1072 – въстание на Георги Войтех и Константин Бодин против византийската власт

11431180 – император Мануил І Комнин

11831185 – император Андроник І Комнин

1183 – отхвърляне на васалната зависимост от Византия от страна на сръбския жупан Стефан – сърби и унгарци завземат Белград,

Браничево, Ровно, Ниш и Средец

юни 1185 – начало на норманското нашествие на Балканите

24. 08. 1185 – норманите превземат Солун и го опустошават – начало на слуха, че свети Димитър е вдигнал закрилата си от града; чудотворната икона изчезва и по-късно се явява в ръцете на Асеневци

1215. 09. 1185 – размирици в Константинопол, завземане на властта от Исак ІІ Ангел

септември – октомври 1185 – стабилизация на властта на император Исак ІІ Ангел, преговори с Унгария, споразумение за брак с принцеса Маргарита, решение за извънредно данъчно облагане на “земите около Хемус”

октомври 1185 – братята Петър и Асен предлагат услугите си на император Исак, пристигайки в стана в Кипсела; скандалът с по-малкия от братята; заплаха от тяхна страна за “отделяне от държавата”; връщане на братята в Търново

ноември – декември 1185 – успешни действия на Алексий Врана срещу норманите и прогонването им от Балканите

есента – зимата на 1185–1186 г. – стихийно недоволство на българите от извънредното данъчно облагане, издигане на “молитвен дом” – храм на името на “Свети Димитър” в Търново

пролетта на 1186 – начало на въстанието при освещаване на храма “Свети Димитър”, коронация на по-големия от братята Теодор за “цар на българите” с коронационно име Петър в част на Петър І – първият законно признат от Византия български цар, поход на въстаниците към Велики Преслав – идеята за приемственост с Първото българско царство

1186 – 1196/1197 – цар Петър в Преслав

11861195/1196 – цар Йоан Асен І в Търново – съвладетел на Петър

1195/1196 – цар Калоян в Търново – съвладетел на Петър

1196/1197 – 1207 – самостоятелно управление на цар Калоян

ранното лято на 1186 – първи поход на император Исак ІІ Ангел – превзема Търново, където намерил чудотворната икона на Свети Димитър в “дома на бунтовника СлавоПетър”; изгаряне на “кръстците с жито”; оттегляне на братята на север от Дунав при куманите

лятотоесента на 1186 г. – пренасяне на военните действия в Тракия с участието на наемна куманска конница

есента на 1186 – зимата на 1187 г. – действия на севастократор Йоан, кесаря Йоан Кантакузин и Алексий Врана срещу българите; разгром на Кантакузин, бунт на Алексий Врана срещу император Исак ІІ Ангел

пролетта на 1187 – потушаване на бунта на Алексий Врана

лятото на 1187 годиназимата на 1187 – Втори поход на Исак ІІ Ангел – неуспешен опит да премине през източностаропланинските проходи, действия на българи и кумани, промяна на маршрута на византийската армия – Стара Загора –Пловдив – София, презимуване на византийската армия в София;

пролетта на 1188 обсада на Ловеч и сключване на т.нар. Ловешки мир

11891190 – подновяване на военните действия срещу Византия, разгром на Третия поход на Исак ІІ Ангел в Тревненския проход от цар Йоан Асен І

1189 – лятото – установяване на контакт с Третия кръстоносен поход – предложение за военна помощ от българска страна

1190 – януари – подновяване на предложението срещу признаване владетелското достойнство на цар Петър

11941195 – военни действия оглавявани от цар Йоан Асен І в Тракия

1195/1196 – убийството на Асен І

1197-11991201 – действия на цар Калоян срещу Унгария и Византия

1199 – първо писмо на папа Инокентий ІІІ до цар Калоян – “благородния мъж Йониций” – Доминик Бриндизки в Търново

1202-1203 – активизиране на контактите с папския Рим – кореспонденцията на Калоян и архиепископ Василий – размяна на делегации – изясняване позициите на двете страни

октомври 1204 – Унгария се опитва да си върне Белград и Браничево чрез задържане на папската делегация начело с кардинал Лъв

7. 11. 1204 – хиротония на архиепископ Василий за примас на българската църква;

8. 11. 1204 – коронация на цар Калоян за “rex Bulgarorum et Blacorum”;

края на ноември – декември 1204 – Пиер дьо Брашо в Търново – изостряне на отношенията с Латинската империя

февруари 1205 – предложения от гръцките градове в Тракия за съюз с цар Калоян – молба за оказване на военна помощ срещу латинците – обещание от гръцка страна да направят Калоян свой император

14.04.1205    – разгром на латинските кръстоносци начело с император Балдуин Фландърски в битката край Одрин; Балдуин в български плен

12051206 – военни действия на Калоян в Тракия; убийството на Бонифаций дьо Монфера от българи в Родопската област

лятото 1206 – Калоян превзема Пловдив;

октомври 1207 – смъртта на цар Калоян под стените на Солун


  

 


 

 Други реферати:
Нестле България
Разработка на бизнес проект
Рентабилност и ефективност
Организация на труда на фирма
Организационен проект на предприятие за производство на хляб и макаронени изделия


Изтегли рефератаОрганизационен проект на предприятие за производство на хляб и макаронени изделия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия