Взаимодействие между ставно мобилизационни и мускулно инхибиторни техники при адхезивен капсулит


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “В.ЛЕВСКИ”

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА”


МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

ТЕМА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТАВНО МОБИЛИЗАЦИОННИ И МУСКУЛНО ИНХИБИТОРНИ ТЕХНИКИ ПРИ АДХЕЗИВЕН КАПСУЛИТ


Дипломант: Научен ръководител:

Здравка Цветанова, Доктор

Фак. №
София

2007 г.

Други реферати:
Бизнес план и производтвена програма
Бизнес планиране
Бизнес планиране
Бизнес планиране и контрол - БПК
Бизнес планиране и контрол-същност и функции


Изтегли рефератаБизнес планиране и контрол-същност и функции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия