web-site

 Web-сайт на звената от публичната администрация – същност и елементи. Етапи при разработката на интернет сайт - планиране, проектиране, създаване и поддържане. Основните въпроси, на които трябва да се отговори в началото са няколко: • с каква цел се създава • за кого е предназначена съдържащата се в сайта информация • какви резултати се очакват Задължителен момент при създаването на сайта е изготвянето на план, който позволява прогнозиране и оценка на отделните фази в технологичния процес и оформянето на сайта. Планът съдържа кратко описание на етапите, свързани с построяването на сайта и състава на съпроводителната документация. Примерен план за създаването на Web-сайт е показан в таблицата: Примерен план за създаването на Web-сайт Постановка на задачата -Решавани административни-задачи (какви проблеми трябва да решава сайта) 

Други реферати:
Банкова система
Маркетинг
Акцизи
Прилагане на методи за ефективността на инвестициите
Маркетинг в туризма


Изтегли рефератаМаркетинг в туризма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия