За Балканите и балканизацията


Балканският регион или просто Балканите е другото име на Югоизточна Европа. Името Балкани е конотация, която се свързва с негативен смисъл, тъй като от това наименование е производна думата балканизация. Балканизацията е конструирала или е създала почвата да се конструира образът на Балканите. "Balkan" е турска дума, с която през 1809 г. немският географ А. Zeune (А. Цойне) наименува югоизточния полуостров на континента Европа (Vratusa - Zunjic, 1997: ия. Б 83). Впрочем древните гърци са наричали Европа територията на север от Гърция, която наричаме балкански регион. Но тук не можем да се отклоняваме в история на географските наименования. По-важно е какво означава терминът "балканизация", който вече има много по-широка употреба и се отнася за еднотипни феномени, имащи място в най-различни региони в света. Свидетелство за подобна употреба се намира в книгата на Збигнев Бжежински "Голямата шахматна дъска" (1997), в която авторът говори за Евразийските балкани и за балканизация на региона Евразия след разпадане на Съветския съюз (Бжежински, 1997:143-173).


Балканизацията е екстремен случай на това, което наричаме негативна поляризация. Балканизацията е "невъзможно", отровено от взаимна ненавист, подозрителност, нетърпимост, от чуждост на фактически съседстващи етноси, нации, национални държави в определен регион. Другият е враждебният друг, който е заплаха дори когато по някакви причини се е примирил със статуквото, но е подозиран, че такова едно поведение е временно, като се има предвид какво "ни е направил в миналото". Паметта (историческа, културна, етническа и т. н.) е тревожно будна и, което е още по-важно, е властна над настоящето, и то най-вече като злопаметна, т. е. като склад на преживени злини и травми. Различия, които не са чак толкова несъществени и са дори съвсем несъществени, се хиперболизират до комичност за външен и неутрален наблюдател. Могат да се посочат безброй примери. Един и същ по същество език е разцепен от две или повече езикови общности по исторически причини и с получили се несъществени различия; фактически представителите на


Други реферати:
Ресурси на здравеопазването. Работен потенциал
Стагфлация
Стандартизация
Анри Бекел
Енергия от вятъра


Изтегли рефератаЕнергия от вятъра - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия