За буквите-опология на славянската писменост

9


Азбучна молитва”

Константин Преславски

1.Константин Преславски

Константин Преславски е един от сподвижниците на светите братя Кирил и Методий и е представител на Преславската школа, която развива книжовна дейност през 9-10 век не само в столицата Преслав, а в цялата Преславска област на Североизточна България. Начело на Преславската школа застават владетелите Борис (9 век – 907г.), Симеон (893-927) и братът на Борис – черноризец Докс. Други известни представители са Константин Преславски, Йоан Екзарх и Черноризец Храбър. Книжовната им дейност идва до нас във фрагменти и изследвачите не знаят дали пред тях е цялостната картина на литературното дело на Константин Преславски и останалите книжовници.

Книжовното дело на Константин Преславски включва(1) “Учително евангелие“ от 893–894 г., което съдържа: “Азбучна молитва“, “Поучителни беседи“ (51 на брой, оригинална е само 42 беседа), “Черковно сказание“ (превод на труда на константинополския патриарх Герман (715–730), “Историкии“; превод на “Четири слова против арианите“ от Атанасий Александрийски, преписан по-късно от Тудор Дуксов; “Проглас към евангелието“ (има мнение, че негов автор е Константин-Кирил Философ). Негови съчинения са и Служба на Методий, в канона на която е вплетено в акростих името му, Цикъл стихири в празничен миней, отнасящи се към предпразненството на Богоявление с акростих „Хвалебствени песни Константинови”, „Стихове добри Константинови” — творба, съставена от акростих на трипеснеци и четирипеснеци в превода на Постния триод, Канон за архистратиг Михаил с акростих „Достойно възпява архистратига Константин”, вероятно и няколко азбучни акростихови цикли за празниците пред Рождество Христово и пред Богоявление (2).

Предполага се, че Константин Преславски е роден през първата половина на 9 век(3). Преписвачът Тодор Доксов свидетелства в приписка към Константиновия превод на “Четири слова против арианите” от Атанасий Александрийски, че славянският епископ в престолнината Велики Преслав е “ученик на Методий, архиепископ на Моравия”, за когото Константин Преславски написва служба с акростих. Не е намерен отговор на въпроса как Константин Преславски идва в България. Едно от предположенията е, че той е един от откупените във Венеция Кирило-Методиеви


Други реферати:
Швеция, Швейцария, Чили
Inventors & Invention
Кids and internet
Machine Translation
Market segmentation


Изтегли рефератаMarket segmentation - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия