За буквите-опология на славянската писменост

ученици, който се завръща през Константинопол – “след смъртта на Методий заедно с други негови ученици бил подложен на преследване, продаден от немските духовници във Венеция, но успял да се прехвърли в Цариград и оттам да дойде в България”(4). Според друго предположение Константин Преславски е останал в Константинопол още по времето на Методиевото идване във византийската столица от Моравия (882). Няма спор по отношение на факта, че Константин пристига в България по искане на Борис и се установява отначало в Плиска, а по-късно в Преслав.

К. Преславски съставя “Учителното евангелие” в България (вероятно в Плиска) около 893-894г. и е насърчаван от Наум (“…От твоите молби, брате Науме…”). Св. Наум е един от седмочислениците, който пристига в Плиска през 886г. Предполага се, че по това време тук се е намирал и Константин. Напълно оригинална е 42-рата беседа от “Учително евангелие” и в заглавието й авторът се назовава “презвитер”. Останалите беседи са преводни. В средновековна Европа българите се оказват първите преводачи на роден език(5) и Константин Преславски е сред тях. Той намира за естествено да прави подбор при превода на едно произведение, като съкращава цели части от него и, от друга страна, добавя свои собствени текстове и по този начин авторизира превода. Голямата по обем и значение дейност на Константин Преславски като писател, преводач и проповедник попълва по косвен път липсата на биографични данни за него, за образованието, което е получил. Той показва опит в каноническата литература, има индивидуално очертан стил и обработен език. Константин не може да не е притежавал висока образованост според изискванията на тогавашната епоха. Той се е учил под ръководството на Методий, но не е могъл да не познава произведенията на известните източни църковни писатели, тълкуватели и създатели на творби за нуждите на църквата и богослужението ( Йоан Златоуст, Василий Велики, Атанасий Александрийски и др.). Автор на обемно оригинално и преводаческо книжовно дело, К. Преславски става един от създателите на старобългарската поезия.

Още когато сяда на престола и превръща Преслав в столица, “Симеон организира Преславски църковен събор (893), на който довежда докрай делото на баща си за независимост на българската църква – той назначава за епископи славяни” (6). За пръв преславски епископ е ръкоположен Константин Преславски. Смята се, че 907 е последната датирана година в биографията на Константин. Тогава Тодор Доксов


Други реферати:
Проектна организация и управление
Политика за електронно обучение
Психологическа характеристика
Протичане на учебния процес при болни
Провеждане на анкета и анализ на въпросите


Изтегли рефератаПровеждане на анкета и анализ на въпросите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия