За буквите-опология на славянската писменост

преписва антиарианските слова на Атанасий Александрийски, чийто превод по волята на княз Симеон извършва Константин, епископът на Велики Преслав.

2.“Азбучна молитва”

2.1.Форма

Художествената стойност на творбата откриваме в единството на форма и съдържание, в цялостния подход към темата, в изявата на чувствата, в цялата идейна и художествена разработка. “Азбучна молитва” е част от “Учително евангелие”, което е започнато от Константин Преславски през 889 и завършено през 894г., когато авторът е утвърден като презвитер (свещеник). Учителното евангелие има две предисловия – стихотворната “Азбучна молитва” и прозаическа част, в която авторът съобщава, че е бил подтикнат за своя труд от Наум. В “Азбучна молитва”, както и в останалите съставни части на “Учително евангелие” намират отзвук културно-историческите завети на Кирил и Методий. Оригиналното заглавие на молитвата е “Пролог за Христа отмерен на тълкуванието на Светото евангелие, написан от Константин”, но е прието да се нарича “Азбучна молитва”, защото стиховете в акростих предават глаголическата азбука.

Творецът се насочва към жанра на молитвата – “жанрът, към който принадлежи, не е характерен за днешната литература, а същото можем да кажем и за нейната структура, както и за посланието, в което се крият загадачни образи”(7). Този жанр е най-древният в религиозната култура на човечеството. В молитвата хората изповядват съкровенните си желания, водени от надеждата, че ще получат божествената подкрепа. В произведението на Константин Преславски откриваме характерните структурни особености на жанра на молитвата. Тя е написана от първо лице и в нея авторът се обръща към бога. Но за разлика от средновековните молитви, в тази творба индивидуалната молба преминава в молбата на духовния водач, загрижен за съдбата на своя народ.

Според някои изследвачи “молитвата е написана непосредствено след Преславския събор през 893г. и отразява преориентацията на Българското царство, което окончателно се определя като християнско и заявява желание да свърже своята официална политика с активно участие в живота на Православната Църквата”(8). Произведението е написано на глаголица по реда на глаголическите букви. От 60-те


Други реферати:
Изменение на числеността на популациите на паразитите в системи в които крайни гостоприемници са бозайници
Реферат на тема Влечуги
Антоними. Антонимия
Буквар за поучения - важен за по-нататъшното изграждане на българския език
България между Изтока и Запада


Изтегли рефератаБългария между Изтока и Запада - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия