За буквите-опология на славянската писменост

години на 20 век преобладава мнението на проф. Куйо Куев, че Азбучната молитва е съчинена не от Свети Кирил, а от епископ Константин Преславски през 893-894 г., когато е било написано и Учителното евангелие.

“Азбучна молитва” е стихотворна възхвала във формата на акростих на славянобългарската писменост. Това е широко разпространена през Средновековието литературна форма. Акростих (от гр. аkros краен, stichos - стих) е “стихотворение, в което началните букви на всеки стих, прочетени отгоре надолу, образуват думи или изречение”(9). Тази литературна форма се появява около 450-440г. пр.н.е., а за нейн създател се счита Епихарм. През средновековието истинските неща се смятат за невидими за окото и в духа на това разбиране акростихът изпълнява функцията на тайно послание. В България акростихът се появява през 9 век под влияние на византийските образци и “Азбучна молитва” се смята за едно от първите стихотворения с такава форма. Началните букви на всеки стих от произведението на Константин Преславски, прочетени отгоре надолу, образуват азбуката. Фактът, че азбуката става акростихов модел показва свещеното място, което й отрежда Константин Преславски.

В старобългарския оригинал “Азбучна молитва” се състои от “четиридесет дванадесетсрични стихове с цезура след петата сричка”(10). Числото четиридест е библейско и символизира преход (това е броят на дните, които Христос прекарва, отдаден на молитви в пустинята; възкръсналият Христос се възнася на небето 40 дни след разпъването на кръст; в Стария Завет Моисей води евреите 40 години през пустинята, докато ги заведе до обетованата земя). В символиката на числото е заложен и конкретният смисъл на текста предвид мястото на “Азбучна молитва” сред другите части на “Учителното евангелие”, творбата е преход от встъплението към същинската част. Всеки от първите 36 стиха (според други изследвачи 38 стиха) започва със съответната буква по реда на старобългарската глаголическа азбука с няколко изключения, наложени “може би от преписвачите поради настъпилите по-късно промени в гласежа на еровете. Първообразът на произведението вероятно е бил написан с глаголица, а по-късно глаголическият текст навярно е бил заменен с кирилица”(11). Последните стихове съдържат финална формула. Като образец за написване на “Азбучна молитва” е използвано стихотворение на Григорий Богослов, един от отците на християнската църква. Творбата е известна по многобройни преписи.


Други реферати:
Туризмът в град Сандански
Състояние и управление на туризма в община Габрово
Троянски ставропигален манастир Успение Богородично
Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция
Състояние и основни етапи в развитието на туризма в България


Изтегли рефератаСъстояние и основни етапи в развитието на туризма в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия