За буквите-опология на славянската писменост

установява мащабите на неговата начетеност. Изследвачите на неговото книжовно дело правят извода, че е бил добър познавач на гръцкия език, свободно си е служел с него и е заемал подборно онова, което му е било нужно, за да постигне своя творчески замисъл. Но главен източник на езикови средства за Константин Преславски си остава съвременният му говорим език. България по времето на цар Симеон отстоява своята народностна и религиозна независимост, но не се издигат прегради срещу византийското културно влияние. Благодарение на това старобългарските книжовници асимилират в себе си цялата античност с нейната литература и култура и обработения още от древността литературен гръцки език. Засиленото гръцко влияние върху езика е една от характерните отличителни черти на Преславската книжовна школа. Според изследвачите това е една от нейните слаби страни – “ в произведенията на Преславската школа, начело на която застава сам цар Симеон, се забелязват известни слаби страни. Техният език се е поддал на силно гръцко влияние”(16).

В езика на Константин Преславски си дават среща индивидуалният авторски стил и езиковите норми, типичните изразни средства на Преславската школа – характерните епитети, скритите сравнения, обръщения и повторения. Няма разлика между езика на Константин Преславски и езика на останалите представители на Преславската книжовна школа по отношение на основната структура, синтактичния строеж и речниковият фонд. Разликата е в степента на богатството на езика и лексиката, в жанра, в стила. При индивидуалния авторски подход към разработката на темата езикът на Константин Преславски се откроява като едно от най-ярките отражения на старобългарския книжовен език през 10 век и една от връхните точки на неговото развитие.

2.4.Значение

Азбучна молитва” има самостоятелно литературно-историческо значение и сама по себе си според литературните изследвачи оказва значително влияние върху произведенията в мерена реч през старобългарската епоха. Константин Преславски става писател – образец, на когото подражавали неговите ученици и следовници. “Азбучна молитва” дава основание на литературните изследвачи да изградят хипотезата за Константин Преславски като църковен поет. Тази хипотеза е потвърдена “от откритите през последните десетилетия от Г. Попов и Ст. Кожухаров стихотворни цикли, съдържащи явно обикнати от Константин азбучни акростихове”(17).


Други реферати:
Витамини и Минерали
Влияние на външните фактори върху развитието на микроорганизмите
Въглехидрати
Генетика и пренатално развитие
Генно модифицирани организми


Изтегли рефератаГенно модифицирани организми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия