За буквите-опология на славянската писменост

Според някои остарели схващания не може да се говори за език на българската поезия по времето на Константин Преславски. Такива схващания пречат да се оцени старата българска литература, която въпреки своя религиозен характер е богата по съдържание и стилно-езикови средства. Трябва да бъдат оценени литературните достойнства на “Азбучна молитва” и да не се търсят в нея само историческите данни. Произведението не може да се разглежда като подражателна литература, без собствена стойност. Това е една от онези творби, с които Кирило-Методиевият език надхвърля тесните рамки на богослужебните книги и от книжовен език на един български диалект се превръща в книжовен език на българската народност.

Днес “Азбучна молитва” не може да ни въздейства така, както е въздействала на своите съвременници. Това е факт, който важи за всяка отминала литературна творба. Преценяването трябва да става с тогавашните мерки. За българите от 9-10 век, които току-що са се разделили с езическите божества, “Азбучна молитва” е била вълнуващо и възпитателно произведение. Тя е задоволявала художествените и естетическите нужди през старобългарската епоха независимо от религиозното съдържание.

Библиография:

1.Политическо и културно могъщество на България при цар Симеон(893-927), http://historyexam.hit.bg/4.htm

2.Тържество на словото, http://www.kroraina.com/knigi/zv/k_preslavski.html

3.Биографии на българските писатели, част1, “Слово”, Велико Търново, 1994г., стр.26

4.Константин Преславски, http://bg.wikipedia.org

5.Иванова-Мирчева Дора, “Въпроси на българския книжовен език до възраждането”, С., 1987г., стр.104

6.Игов Светлозар, “Кратка история на българската литература”, С., 1996г., стр.69

7.Терзиева, “Универсални християнски идеи в “Азбучна молитва”, http://www.teenproblem.net/school/index.php?m=s&id=572

8.Воронски Владимир, “Азбучна молитва и участието на славяните в литургията на верните”, http://www.vaelostudio.org/voronsky/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=51

9.Речник на литературните термини, С., 1980г., стр.32

10.Богданов Иван, “Безсмъртни слова”, С., 1980г., стр.60

11.Богданов Иван, “Безсмъртни слова”, С., 1980г., стр.60

12.Славов Слави, “Нравствената проблема в българската философска мисъл”, С., 1986г., стр.65

13.Тържество на словото, http://www.kroraina.com/knigi/zv/k_preslavski.html

14.Учебни материали по славянска филология, http://slavici.blogspot.com/2009/02/blog-post_5550.html

15.“Азбучна молитва”, http://www.zapiski.info/view.php?id=183

16.Мирчев Кирил, “Историческа граматика на българския език”, С., 1978г., стр.56

17. Игов Светлозар, “Кратка история на българската литература”, С., 1996г., стр.72Други реферати:
Пищови по Икономически теории
Пищови по Икономически теории
Пищови по икономически теории
Пазар на труда–характеристики и специфика на стоката
Управление на човешките ресурси


Изтегли рефератаУправление на човешките ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия