За старите хора

За старите хора.

Стареенето е един естествен и непрекъснат процес в живота на хората. Обикновено се приема, че стареенето започва около шестдесетипет годишна възраст, но с напредъка на хигиената и медицината, много хора от третата възраст запазват младостта и силата си много по-дълго.

Геронтолозите различават два периода в човешкия живот след средната възраст - късна зрелост(60-75 год.) и старостта след 75-80год.

Приема се хората във възрастовия период след седемдесет години да се назовават като възрастни , а след тази възраст като стари.

Макар, че биологочното стареене да започва от момента на раждането на човека , то е различно у отделните индивиди по скорост и степен. Психичното самочувствие има голямо влияние върху общия статус на хората след шестдесет години. Необходимо е да се разграничава значението на календарната възраст от социалните и индивидуално - психичните особености на третата


Други реферати:
Образът на малкият човек в поемата Шинел от Гогол
Сочинение по теме Евгений Онегин
А.П.Чехов-Човекът в калъф
За буквите-пламенна защита на славянската писменост
Константин Преславски


Изтегли рефератаКонстантин Преславски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия