Задачи по бюджетно счетоводство

Отчитане на краткотрайните активиВ бюджетно предприятие”Х” са извършени следните стопански операции, свързани с материални запаси. Моля извършете стопанските операции  1. Закупени са 50 броя одеала по 80 лв. Едното. Данъчна фактура № -0143 за 4 800 лв. с вкл. ДДС. Изплатени са от касата 250 лв. за превоз на одеалата. Складова разписка № 227. Преводно нареждане №...1.1 Дт с/ка 3025 /партида „доставки”/ 4 000

Дт с/ка 4511 800

Кт с/ка 5013 4 8001.2. Дт с/ка 3025 /партида „доставки”/ 250

Кт с/ка 5011 2501.3. Дт с/ка 3025 /партида „склад”/ 4 250

Кт с/ка 3025 /партида „доставки”/ 4 250  1. Получени са горива по реда на централизираните доставки от от МОМН в размер на 10 000 лв. Протокол №2292.1. Дт с/ка 3020 10 000

Кт с/ка 4500 10 000  1. Съгласно фактура № 0014622 са закупени канцеларски материали на стойност 130 лв. Материалите са платени в брой и са раздадени по опис в канцелариите на бюджетното предприятие.Дт с/ка 6011 130

Кт с/ка 5011 130


Други реферати:
Аристотел
Либерализъм
НАТО и Европейският съюз
Общи политики на ЕС
Неореализъм, неофункционализъм и Британската дипломатическа школа


Изтегли рефератаНеореализъм, неофункционализъм и Британската дипломатическа школа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия