Задвижвания на платформи


Видове задвижвания при подемните работни платформи

продукт на JLG

Подемните работни платформи са колесни ( верижни ) подемни машини с автономен източник на енергия . В зависимост от вида на двигателя подемните платформи се подразделят на : - електрически , задвижвани от постояннотоков електродвигател , захранван от акумулаторни батерии 4 броя по 6 волта ( V ) ; - подемни платформи , които се задвижват от ДВГ .

Електрическите подемни платформи не отделят замърсяващи газове и топлина , по – безшумни са и са подходящи за работа в затворени помещения,но са с ограничена енергозапасеност . Подемните платформи задвижвани от ДВГ не са ограничени от мощността на двигателя и затова имат по – високи скорости и товароподемности , по – висока проходимост и са по – пригодни за работа на открито .

Електрическа ножична подемна платформа JLG 3246 ES

Общият вид и основните агрегати са показани на фиг.1

  1. Командно мобилно табло за управление на електрическата ножична платформа от работния кош ;

  2. Хидравличен цилиндър за управлението на предния задвижващ мост ;

  3. Хидромотор , гума на лявата страна на платформата ;

  4. Стабилизатори на платформата , те се активират при повдигане на подемната уредба ;

  5. Акумулаторни батерии лява страна ;

  6. Контакт ;


Други реферати:
Умението да се разработват ефективни проекти
Фирмената сигурност като част от управлението на организацията
Ролята на мотивацията за повишаване на качеството
Силни и слаби страни в програмата за корпоративно управление на Петрол АД
Школата на човешките отношения


Изтегли рефератаШколата на човешките отношения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия