Залози в българския език

В българския език има 2 залога - деятелен и страдателен.

Деятелният залог се използва в случаите, когато подлогът извършва действието. Например:

Котката изяде мишката.

В този случай Котката е подлог и тя е извършителят на действието - изяде.

Страдателният залог се използва в случаите, когато върху подлога е било извършено действието. Например:

Мишката беше изядена от котката.

В този случай Мишката е подлог и върху нея е извършено действието - беше изядена.

Минало неопределено време (перфект)


единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

бил съм спрял

била съм спряла

било съм спряло

били сме спрели

2 лице

бил си спрял

била си спряла

било си спряло

били сте спрели

3 лице

бил спрял

била спряла

било спряло

били спрели

Минало предварително време (плусквамперфект)


единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

бях спрял

бях спряла

бях спряло

бяхме спрели

2 лице

беше спрял

беше спряла

беше спряло

бяхте спрели

3 лице

беше спрял

беше спряла

беше спряло

бяха спрели

Бъдеще време в миналото


единствено число

множествено число

1 лице

щях да спра

щяхме да спрем

2 лице

щеше да спреш

щяхте да спрете

3 лице

щеше да спре

щяха да спрат

Глаголите от несвършен вид показват действието в развитие, без вътрешна завършеност (чета, пиша, работя).
Глаголите от свършен вид показват действието в неговата цялост и вътрешна завършеност (прочета, напиша, изработя).
С помощта на представки и наставки може да се образуват глаголи от различен вид. Например:
чета (несвършен вид) прочета (свършен вид) седя (несвършен вид) седна (свършен вид)
Така за едно и също действие се получават двойки глаголи, които се наричат видови двойки.
Представките (те са 17 на брой) и наставката н, прибавени кьм глагол от несвьршен вид, играят двойна роля:Други реферати:
Маржинализъм
Дейност на течащите води
Международен бизнес
Международна икономика
Международна икономика - 1 част


Изтегли рефератаМеждународна икономика - 1 част - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия