Замърсяване на околната среда

Христианизация на Българския народ през управлението на хан/княз Борис I Михаил (852-889)През първата половина на IXв. България се превръща в модерна за времето си централизирана монархия. Тя се издига като водеща военна сила и важен търговски партньор в Европейския югоизток, заради притежаваните богатства. Границите на държавата се простират от Среднодунавските земи на северозапад и южното черноморско крайбрежие на югоизток; от р.Днепър на североизток до днешна Македония на югозапад. Това са територии, през които преминават едни от най-важните търговски пътища, свързващи Мала Азия,Източното Средиземноморие и Европа. България отстоява своя суверинитет като води активна политика срещу Византия, противопоставяйки се на аспирациите й. Византийските императори използват разнообразни средства за постигане на целта си - и военно-политически и идеологически. На идеологическите претенции на Византия българските владетели отговарят със своя собствена полтическа програма, която се основава на езическата религия и на историческия модел на българската държава, за който свителстват "Именника на българските ханове" и многобройните каменни надписи. Те свидетелстват за древната държавна традиция и по този начин се обосновава правото на българите да разполагат със своя държава. С чувство на гордост българските владетели отбелязват, че своите военни успехи дължат и на подкрепата на бог Тангра. В резултат на териториалното разширение и преселването на хиляди ромей в Извъндунавска България е постигната една пъстра религиозна картина. Религиозния партикуларизъм се явява като препятствие на стремежите на българските владетели да монархизират властта чрез обожествяването й. По това време силно се обтягат и противоречията между Рим и Константинопол. Двата църковни центъра претендират за разширяване на религиозното си влияние в Средна Европа,където на политическата карта се появяват нови славянски държави. На така формиралата се вътрешна и международна обстановка българския престол е зает от хан/княз


Други реферати:
Борби на българите в Македония и Одринска Тракия
Гражданската война в Испания
Априлско въстание
Варненските срещи на Стефан Стамболов
Ислямски тероризъм


Изтегли рефератаИслямски тероризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия