Западни диети и болести на обществото


Университет за национано и световно стопанствоЗападна диета и болести на цивилизациятаМайкъл Полан - “В защита на храната” стр. 85 – 114
Други реферати:
Храненето при зайците
Хромозома при бактерии.
Царство животни. Тип мешести
Черно море
Човекът – възникване и еволюция


Изтегли рефератаЧовекът – възникване и еволюция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия