Записка за Civil 3D

Въвеждане на входни данни (точки)

Входните данни се въвеждат от текстов файл (*.txt) В секцията Settings на полето Toolspace се отваря Point. С десен бутон на Description keys sets избираме New и се отваря нов диалогов прозорец, в който задаваме име на новосъздадения набор описателни ключове. В полето Description се задава описание на този набор. След натискане на бутона ОК отново с десен бутон върху Description keys sets на новосъздадения набор от описателни ключове се избира Edit keys. В този прозорец следва да се въведат кодове от колоната на базата данни, които описват редове от тази база данни. По този начин програма подразбира по какъв начин да въведе точките, за които са характерни тези кодове. В колоната Code в първия ред на таблицата се записва стойност на кода и веднага след нея се въвежда *, която е универсален символ за подразбиране на всякакъв друг текст след този който ние сме въвели.

След като сме въвели кода, избираме чекбоксовете от полето Pointstyle и Point Label Style, за да активираме тези настройки.

По описания начин могат да се създадат неопределен брой от ключове.

В секцията Propspector на полето Toolspace (десен бутон) Point GroupsNew отваря диалогов прозорец Point groups propertiesInformationName се записва име на групата. От секцията RawDescMatching може да посочим предварително създадените описателни ключове, в съответстие с който ще бъдат въвеждани и включвани точки в групите.

Секцията Include дава възможност за избор на точки по различни показатели, съдържащи се в базата данни от точки. От полето With…Matching се определя включването на групата от точки , за който избраните показатели в базата данни съответстват на определена стойност.По същия начин от полето Exclude се селектират точки, които не желаем да бъдат включвани.

Въвеждане на външен *DWG файл:

От менютo Insert избираме Extremal Refenens и се отваря диалогов прозорец, в който се избира файла който ще бъде използван. След като сме въвели файла и точките с които ще работим избираме стила за изобразяване. В случая сме копирали съществуващ стил.

Създали сме стил за обозначаване на точки, който е обвързан с дефинираните от нас свойства. Това става от меню Settings на полето Toolspace, където се отваря списъка от точки, където избираме Label Styles. Там се създава име, параметри на стила, текстови компоненти и други настройки.


Други реферати:
Същност на контролинга като съвременна концепция за управление на бизнеса
Три теми по Търговски мениджмънт-16,17 и 18 (пищови)
Управленски решения
Управление на работата и организациите-функция Планиране
Теми по Стратегически мениджмънт


Изтегли рефератаТеми по Стратегически мениджмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия