Записка за Civil 3D


Създаването на повърхнина е основна задача при работа с Autodesk Civil 3D. На нейната основа се създават проектни модели на пътища и обекти. Създали сме повърхнина от меню Surfaces в съответните диалогови прозорци и сме попълнили данни за повърхнината, след което тя се визуализира на екрана. Характеристиките на повърхнината: TIN модел, Borders(граници) и Breaklines( линии на прекъсване) се определят по определени параметри.

Добавяне на граница към повърхнина

Изчертали сме в отделен файл, полилиния , като я дефинираме в блок от prospector-toolspace-definition се отваря прозорец, в който добавяме външната граница.Задаваме име на границата и разстояние от осите, след което посочваме линията, която ще бъде граница.

Правят се настройки за редактиране на начина на изобразяване на хповърхнината, това става чрез промяна на стила и.

Хоризонталните направления са основни елементи при проектиране на пътища, наричат се Alignments, изчертаването става чрез посочване на отсечки и пресечни точки между тях.Изчертаването на кривите е създадено автоматично, след създаване на хоризонтално направление, той автоматично се наслагва върху референтната повърхнина, а промените които сме използвали автоматично се отразяват в направлението.

Създаване на хоризонтално направление (Alignment), съдържащо криви (Curves)

От AlignmentCreate by Layout излиза диалогов прозорец Create Alignment-Layout. Задаваме му име и избираме от списъка колекцията Site,


Други реферати:
Общината–основна административно-териториална единица на управление
Административни структури, създадени със закон
Бъдещето на публичната администрация в България
Дипломатика като научна дисциплина
Изпълнителната власт-компетентност и структура


Изтегли рефератаИзпълнителната власт-компетентност и структура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия