Записка за Civil 3D

в която ще бъде разположено. Посочваме му желания стил (Alignment Style)OK.

От лентата Alignment Layout Tools с десен бутон избираме Create Alignment и от падащото меню избираме Curve and Spiral SettingsType от падащото меню избираме вид на преходните криви между правите участъци и проектираните завоиОК.

От Alignment Layout Tools от падащото меню избираме Tangent и посочваме началната точка на направлението, последователно и останалите такива, от които програмата автоматично ще създаде завои и преходни криви.

Създаване на повърхнинен профил

От менюто Create Profile From Surface(Alignment) от падащия списък изберете хоризонталното направление, което ще се използва Add. Профилът ще бъде създаден и добавен в списъка Profile List. В колоната Description на таблицата можем да задаваме описанията на създадения профил. Натискаме бутон Draw in Profile View. Появява се диалоговият прозорец за създаване на профилна графика – Create Profile View . В него можете да настроите изгледа на тази графика и на изобразяваните в нея профили. Таблицата Select Profiles to Draw показва основните и вторични профили, създадени на основата на хоризонталното направление, избрано от падащия списък в полето Alignment.

Създаване на планов профил

От менюто ProfilesCreate By Layout и избираме профилната графиката . в диалогови прозорец Create Profiles-Draw New. След като извършим всички настройка натискаме ОК. В лентата с инструменти Profile Layout ToolsDraw ProfilesCurve SettingsParabolic. Задават се дължините на кривите и техните радиуси. От падащото меню избираме Draw Tangent with Curves чрез кликване върху местата на предполагаемите пресечни точки изчертаваме планов профил. Така програмата създава вертикална крива във всяка такава точка.

Типов напречен профил
Други реферати:
Движението при животните
Авокадото-плод или зеленчук
Инфекциозни заболявания на храносмилателната система
Безкраки земноводни
Кучета


Изтегли рефератаКучета - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия