Зараждане и развитие на цифровата техника

1. Зараждане и развитие на цифровата техника.


Ускореното развитие на цифровата техника и формирането на науката за принципите за построяване и проектиране започнали в началото на 40-те години на двадесетия век, когато техническата база на цифровата техника станала отначало електрониката, а след това и микроелектрониката.

До това време в течeние почти на 500 години цифровата изчислителна техника се свеждала до прости устройства за изпълнение на аритметични операции над числа. Основа на всички изобретени за петте столетия устройства е било зъбното колело, разчетено на фиксацията на 10 цифри от десетичната бройна система.

Първата в света скица на тринадесет разрядно десетично сумиращо устройство на базата на зъбно колело с десет зъба е направена от Леонардо да Винчи. Тя е била намерена в един от дневниците му, които той започнал д води през 1492 година.

След около 100 години по-късно, през 1623 г. Немският учен Вилхелм Шикард предложил свое решение на същата задача, състоящо се също от зъбни колела, но позволяващо да извършва четирите основни аритметични операции. И двете изобретения изобретения били открити едва през двадесети век и останали само на хартия.

Първото реално осъществено и станало известно механично изчислително устройство станало устройството “паскалиана”, изобретено от великия френски учен Блез Паскал през 1642 г.

Тридесет години по-късно “след паскалианата” (1673 г.) се появил аритметичния прибор на Готфрид Лайбниц . В това устройство в допълнение към зъбните колела се използувал и многостепенен валек. Изминали още сто години и едва в края на XVIII век във Франция били направени следващите стъпки, имащи принципно значение за понататъшното развитие на цифровата изчислителна техника, а именно програмно управление на тъкачен стан с помощта на перфокарти, предложено от Жозеф Жакар. През този период от Гаспар де Прони е била предложена и технология за ръчно изпълнение на аритметични операции, състояща се от три етапа:

  • Разработка на числен метод;

  • Съставяне на програма за реда на аритметичните действия;

  • Провеждане на изчисленията в съответствие със съставената програма.

На базата на тези две нови предложения английският математик Чарлз Бебидж предложил качествено нов път за решаване на математически задачи, а именно преход от ръчно към автоматично изпълняване на изчисленията по съответна програма. Той разработил проект на “Аналитична машина”-механична универсална изчислителна машина с програмно управление (1830-1846 г.г.). Машината включвала пет устройства: аритметично устройство (АУ), запомнящо устройство (ЗУ), Устройство за управление (УУ) и устройства за въвеждане и извеждане на информацията ( както и първите електронно-изчислителни маши9ни, които се появили след 100 години). Аритметичното устройство се предполагало да бъде построено на базата на зъбни колела, на тях се предполагало да се построи и ЗУ. За въвеждане на данни и извеждане на получените резултати проекта предвиждал да се използуват перфокарти. Осен команди за изпълнение на аритметични операции имало и команди за условен преход.

Програмите за решаване на задачите на машината на Бебидж, а също и принципите на нейната работа били съставени от дъщерята на Да Байрон – Ада Лавлейс.

От този проект били създадени отделни възли на машината. Поради голямата сложност, цялата машина не била построена. Само броят на зъбните колела трябвало да


Други реферати:
Национален парк Централен Балкан
Файла Национална сигурност
Национално стопанство на България (кандидатстудентска тема)
Нова Каледония
Област Габрово


Изтегли рефератаОбласт Габрово - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия