Защита при бедствия и аварии-тест

Характеризира самото лъчение чрез броя на получените йони с еднакъв заряд в резултат на въздействие на лъчението на единица обем въздух - R (рентген).

X =


153. Що еквивалентна доза?

Служи за сравняване на биологичния ефект на йонизиращите лъчения – Sv (Силверт).

37Други реферати:
Варненци за своя град
Домашното насилие над жени в България и основни регулатори, борба с проблема
Желанието на ученици и техните родители за кандидатстване във ВУЗ (модел за социологическо изследване)
История на расизма-същност и история
Национален план за действие по заетостта през 2006г.


Изтегли рефератаНационален план за действие по заетостта през 2006г. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия