Защитени територии

Всички категории защитени обекти са интересни в научно,народностопанско или естетическо отношение.Те имат голямо значение за науката и за научноизследователската дейност,за запазване красотата на природата и богатото разнообразие на еволюционно наследство,както и за развитието на туризма и отдиха на трудещите се.

Защитените паркове са по-просторни кръгове от страната с добре защитена първична природа и разнообразие,с непроменена екологична среда,запазен генетичен фонд и богати екосистеми,без или с минимално влияние на човека.Те имат важно научно и културно значение.Подходящи са за регулирано частично използване и като места за почивки и еднодневен туризъм,но не и за дълговременно лагеруване.Защитените паркове нямат нищо с общо с градските паркове за отдих и култура,нито с крайградските паркове или лесопарковете.Посещенията в защитените паркове се разрешава по всяко време на годината с научноизследователска цел и като обекти на туризъм,но в умерена степен,без да се влияе отрицателно на разнообразието и красотата на природата им.За целта се определят посещаеми зони и режим на ползване,в които на посетителите се забраняват всякакви действия нарушаващи природните красоти или загрозяващи природата:

Забранено е:

1.Лов и риболов

2.Паленето на огън

3.Късането на цветя и клони

4.Брането на билки и гъби

5.Изхвърлянето на отпадъци

6.Вдигането на шум

Териториите които обхващат защитените паркове,обикновено са значителни.Най-големият от нашите народни паркове е „Пирин”на който площта му е 26 479 ха.

В границите на защитените паркове се включват и други защитени природни обекти:резервати,природни забележителности,защитени местности и др.Такива обекти обаче остават под режима определен им от Закона за защита на природата.В народния парк „Витоша”са включени два резервата „Бистришко бранище”и „Торфено бранище”в народния парк „Ропотамо” са открити четири резервата.

Засега в нашата страна има обявени девет народни парка: „Витоша”, „Ропотамо”, „Златни пясъци”, „Стенето”, „Пирин”, „Русенски Лом”, „Етър”, „Шуменско плато”, и „Сините камъни”.


Други реферати:
Голи са без книги всички народи
3-ти март-символ на нашата свобода
Априлската епопея 1876 година
Битката при Сталинград
Втори опит за преразпределение на света-Втора Световна Война


Изтегли рефератаВтори опит за преразпределение на света-Втора Световна Война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия