Защитени територии

Народен парк „Витоша” е един от първите обекти,поставени под закрила на Закона.Учреден е през 1933г.Заема голяма част от Витоша и обхваща 12 100ха площ.В миналото планината е била покрита с величествени гори,които преди освобождението ни от османско робство са били безжалостно унищожавани.Сега тя е покрита с млади широколистни и иглолисти гори.Открити са над 1450 вида висши растения,около 300 вида мъхове,200 вида лишеи,500 вида гъби,и над 500 вида водорасли. В защитената зона има също и богат дивеч.Срещат се сърни, благородни елени, лопатар, зайци, катерици, златки,лисици белка, диви свине и др.,а от крилатите обитатели скалната яребица ,скалният орел,глухар,сокерица и белогушестият дрозд.

Народен парк „ Ропотамо” е един от най-известните и най-интересни паркове.Поставен е под закрила на Закона през 1940г.Обхваща площта от 847ха.Разположен е в долното течение на Ропотамо,където реката образува лиман в резултат от потъването на крайбрежието. Бреговете и на места са обрасли с тръстика и вековна заливна гора.На територията на


Други реферати:
Елементарни частици
Формули по физика-пищов
Спектър-отделните цветни компоненти на светлината
Принципи на механиката
Подгряване на вода


Изтегли рефератаПодгряване на вода - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия