Защитени територии

Достъпът до парка е труден поради което и природата му в сравнение с останалите народни паркове е най-запазена,флората и фауната са доста разнообразни.В този забележителен природен кът са запазени вековни иглолистни и широколистни гори,като някои букови дървета в тях достигат до 150 годишна възраст. По интересни обитатели на парка са сърни,мечки скални орли и др.В парка се намират много пещери и скални образувания,като пещерата „Куманица”,която е обявена за национален туристически обект,дълбоката пещера пропаст „Птичата дупка”,както и забележителното скално образуване „Маркова дупка”,свързано със старинни легенди.

Дивите непристъпни каньони таят легенди за минало величие за несметни богатства за приказни съкровища.

Народен парк „Златни пясъци”се разполага на около 17км северно от Варна и огражда откъм сушата района на курортния комплекс „Златни пясъци”като му придава своеобразно очарование.


Други реферати:
Baroque-Church Motives in Arts
The geography of Bulgaria
What Would You Put in a Time Capsule
Introduction-Turning Literature into Film
Communicative Language Teaching


Изтегли рефератаCommunicative Language Teaching - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия