Защитени територии

приблизителни данни общата площ,която заемат резерватите в България,е около 0,3% от цялата и територия.Големината на отделните резервати обаче е сравнително малка.Като се изключат „Лопушна“ , „Парангалица“, „Джендема“ и някои други които заемат значителни територии,голяма част от останалите резервати имат малки площи-например резерватът „Пясъчни лилии“заема площ само 0,3ха.Естествено тази им маломерност не позволява да се създадат благоприятни условия за развитието на определени растителни и животински съобщества и да се осигурят възможности за тяхното опазване и възпроизводство.Ето защо с основание можем да се опасяваме,че за нашите най-малки резервати съществува опасност да загубят значението си на защитени категории.Не е безинтересно да се знае,че в Холандия има три резервата с площ от 3000 до 5000ха.

Резерват „Парангалица“Намира се в Рила на около 30км от Благоевград,по течението на Бистрица.Ограничава се от реките Бистрица и Хайдушка,а р.Парангалица го дели на две части.Обявен е през 1933г.

Парангалица обхваща площ от 1580 ха и един от нашите най- стари резервати.По-голямата част от гората е от смърч,бял бор и по-малко от ела, бяла мура и трепетлика и др.

В резервата се намира най-високото дърво в България-вековен смърч достигащ височина над 60 метра. „Парангалица“ е едно от малкото естествени находища на благоподен елен.Срещат се и други горски обитатели-сърни, диви свине, мечки, глухари и др.

Резерват „Камчия“разположен е при устието на р.Камчия.Обхваща 524 ха площ.Обявен е за резерват през 1951г с цел да се запази вековната широколистна гора от лозен тип която в миналото е покривала цялата Камчийска долина.В резервата има над 40 вида дървета и храсти главно ясен и бряст а от увивните скрипка ,дива лоза повет, бръшлян и др. които правят цялата гора трудно проходима.В реката живеят над 20 вида риби-шаран, сом ,щука, речен кефал и др.Необезпокоявани от човек в гората


Други реферати:
Управленски структури-основни видове и приложение
Управленски структури–предимства и недостатъци
Управление на човешките ресурси
Финансовия мениджмънт като теоретична дисциплина и управленска дейност
Управлението като вид човешка дейност


Изтегли рефератаУправлението като вид човешка дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия