Значение на туризма

Тема №2 :
Значение на туризма

1. Здравно значение- известно е, че много млн. маси на участниците в различните форми на туристически дейности търсят, чрез туризма предимно физиологичен или нервно- психичен и възстановителен ефект. Ето защо от гледна точка на консуматора, на участника в туризма приоритет има именно здравното значение, което засяга пряко туриста. От своя страна здравния ефект се деференцира на лечебен и профилактичен. Лечебното или профилактичното значение на туризма обикновенно се свързва с определени видове туризъм. Например балньо лечение с минерални бани като лечебен ефект могат да имат и др. ресурси като слънчевите и водни бани, пясъка, планинския въздух, горските масиви и др. Здравното значение на туризма ще нараства с ръста на индустрализацията и урбанизацията, със стреса и обездвижването характерни за бита и трудовата дейност на съвременния човек. Именно благодарение на активния туризъм и спорт модерният човек има възможност да подбри своето здравословно състояние. Туризма не само възстановява силите на човека, но понякога е заплаха за здравето. Това е характерно за спортните видове туризъм- алпинизъм и ски туризъм, колоездене и др.
2. Икономическо значение – то се осъществява чрез предлагане на туристически и др. услуги и на определени стоки. Туристическите услуги обикновенно нямат материален характер – нощувка, екскурзия, развлечение, но предлагането се свързва чрез определена атмосфера и нематериални услуги. При туризма различаваме две групи предлагане- първично и вторично.
Първичното отразява качествата на туристическите


Други реферати:
Исторически сведения за двигателите с вътрешно горене
История на Ракоообразната мъглявина
Как се е зародил живота
Календар и време
Квазарите – какво не знаем за тях


Изтегли рефератаКвазарите – какво не знаем за тях - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия