Зъбни предавки

7. ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

7.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Зъбните предавки работят чрез зацепване на зъбите на задвижващия и задвижвания елемент.

Според предназначението си зъбните предавки биват силови и кинематични. Силовите предавки служат за предаване на мощност и такива са болшинството от предавките в машиностроенето. Кинематичните предавки основно преобразуват ъгловата скорост, като предават незначителна мощност.

По конструкция предавките са закрити и открити. Закритите предавки са разположени в общо тяло, изолирани от външната среда и работят при обилно мазане. Откритите предавки са без корпус и работят с незадоволително мазане.

Зъбните предавки кинематически се характеризират с предавателно отношение i, което представлява отношението на ъгловите скорости на зъбните колела:

(7.1)

Ако “i” няма индекси, трябва да се разбира, че това е отношението между ъгловите скорости на задвижващото и задвижваното колела.

Предавателното число “U” е отношението между делителните диаметри на голямото и малкото зъбни колела, отношението на броя на зъбите на същите колела в предавката. Предавателното число или е равно на предавателното отношение или е реципрочно на него.

(7.2)

При изчисляване на силовите предавки се спазват следните етапи:

• кинематични изчисления;

• определяне на натоварванията наотделните степени на предавателния механизъм;


Други реферати:
Съвременни тенденции в туристическото развитие
Стопанска география на туризма
Развитие на туризма от древността
Пътническа и туристическа агенция
Социална психология и туристическо поведение


Изтегли рефератаСоциална психология и туристическо поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия