Биология

Отделителни тъкани Отделителните тъкани отделят или събират в себе си етерични масла, парлива течност, нектар, млечен сок и дрр. Тези вещества се получават при обмяната на веществата и се наричат секрети, когато имат някаква специална физиологична функция (ензими, хормони) или екскрети, когато се извеждат от активния метаболизъм. Най-често отделителните тъкани се разделят на две големи групи в зависимост от разположението им в тялото на растенията и мястото, където се отделя секрета. * В
Прочети реферат
ДРАЗНИМОСТ ПРИ ЖИВОТНИТЕ. НЕРВНА СИСТЕМА Дразнимост. Дразнимостта е основно свойство на живите организми. Това е способността на всеки организъм да въз­приема промените от околната среда и от вътрешните органи и да реагира. Благода­рение на дразнимостта организмите се приспособяват към промените в средата, като реагират на различни външни дразни­тели - химични и физични. За да може организмът на многоклетъчните животни да функционира като единно цяло, е необходи­мо да притежава меха
Прочети реферат


_Ш__у__м__е__н__с__к__и_ _у__н__и__в__е__р__с__и__т__ет_ „_Е__п__и__с__к__о__п_ _К__о__н__с__т__а__н__т__и__н_ _Пр__е__с__л__а__в__с__к__и_” _Ф__а__к__у__л__т__е__т_ _по_ _Пр__и__р__о__дни_ _Н__а__у__к__и_ _РЕ__ФЕРАТ_ _по_ _Зоология_ _на_ _г__ръ__бнач__ни_ _ж__и__вотни_ ТЕМА: Екологични особености на Клас Птици Aves Изготвил: Бедиха Галиб Реджеб Специалност: География и биология I курс, редовно обучение Фак.№ 923 _С__ъдържани__е__:_ I.Характеристика на средата на живот. II.Географско распространение. III.Особености в устройството, които преопределят разпрос
Прочети реферат
Раздел 1 БЕЛТЪЦИ – СТРОЕЖ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ Функции на белтъците Белтъците заемат ключово място сред веществата, свързани с живота - или поне с този тип живот, който познаваме. Ако трябва да опишем с две думи химичната му основа, тя е следната: вода и соли за вътрешна среда, липиди за разграничаване на тази среда, нуклеинови киселини за запис и разчитане на наследствената информация, полизахариди за спомагателен "външен скелет" на клетката (и то не винаги) и белтъци за всичко останало. На
Прочети реферат
ТЕСТ1 Инструменталните методи се делят на физични и физикохимични.При протичане на физичен или физикохимичен процес с участието на аналит при определени условия за дадения метод възниква аналитичен сигнал ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ КЛЕТКИ – образувани са от индикаторен и сравнителен електроди.При преминаване на електрони от единия електрод към другия протича електричен ток. Електрохимични клетки,които служат за превръщане на химичната енергия в електрична и се означават като галванични.Елек
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия