Биология

1. Идентичност на ПРО. Кл и попул цик на раст Идентичност и стр-ра на про: Неживите орг са разд на 3 клона: Bacteria, Arche и Eucarya. Според някои съвр автори от същия прарод са възн 2 клона. 1) Bacteria; 2) Arche и Eucarya. Към 1 се отнасят гр(+) бакт, за е характ дебела кл стена и външна обв. Храна и хран типове: L Brot среда – пълна ХС, течна, вкл дрождеви екстр, глюк и NaCl + агар става твърда. MПБ – мезо-пептоден бульон. МПА – мезо-пепт агар. Култивиране при 37 гр на E.coli. Единична бакт кл, к се дели на около всеки 50 мин при засява-н
Прочети реферат
Видове рани _Определение_- под рана се разбира увреждане целоста на кожата под вьздействието на различни механични ,физически агенти.Всяка рана е бактериална заразена . Видове –контузна-получава се при вьздействие на тьп предмет вьрху тялото или обратно . Рьбовете на тези рани са неравни , разкьсани ,пропити с крьв.Обикновенно няма силно кьрвене .Около раната има оток ,крьвонасядане .Има условие за развитие на инфекция .Разкьсно-контузна механизма за получаване на тази рана е както при к
Прочети реферат


Стъбло Стъбло – той е надземен вегетативен орган, който свързва корена с листа, пъпки, цветове и плодове. Той има носеща функция. Отличава се с неограничен растеж, развива се над земята, осигурява механичната устойчивост на растението, най-доброто разположение на листата за извършване на фотосинтезата.Той служи за транспорт на веществата , но в него се натрупват и резервни храни. То може да служи и за вегетативно размножаване. Стъблото е вторият орган, който се развива при прорастването
Прочети реферат
1 въпрос Клетката-осн.струк.ед.,в осн на строежа,разв.и жизн дейн.на вс.оргн.-раст.и жив.Вс.осн.свойст.на жив.матер.се прояв.на нивото на кл.-обм.на в-вата,растеж,дразним,размнож,наследст,приспособ. Iви опит за напр.на опт.уред са бр.Янсен-1590г.Iви ист.микрос.-1610г.-Галилей или на нем.Кеплер-1617г.Роберт Хук-1665г.-в св.кн.-Iви рисун.на пререз през растит.обекти-корк,сърцев.от бъз.-растит.органи са съст.от микроск.празнини,наподоб.пчелни килийки-нар.клетки. 4 важни органели от жив.клетка-рибозоми,митохондр
Прочети реферат
Разред Примати-Primates Към този разред се отнасят майнуни и лемури,общо 179 вида.Първият пръст на предните и задните крайници се противопосттавя на останалите което улеснява захващането за клоните.Зъбите са диференцирани на резци,кучешки и кътници. -Сем.-Лемури(Lemuridae)- Обхващат 16 вида разпростран.най-вече в Мадагаскар.Те обитават главно горите.Хранят се с растителна храна но също така и с дребни животни.За вида характерен е лемурът маки ,обитаващ горите на Северозападен Мадагаскар. -Сем.-Лори
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия