Биология

Нуклеинови киселини. 1. Химичен състав Белтъците са основния градивен материал на клетката, изработени от самата клетка. Погледнати отблизо те се състоят от вериги от аминокиселини, малки обособени блокчета, които лесно се свързват. Въпреки, че в основата си структурата на протеините е линеарна, те са обикновено нагънати и пренагънати в по-сложни структури. Различните протеини /белтъци/ изпълняват различни функции. Те могат да транспортират молекули /свързващият кислорода хемоглобин у
Прочети реферат
СУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА ТЕМА:Окислителната вреда върху биологичните молекули.Действията на антиоксидантните витамини. 1.Увод Балансът между окислителните форми и антиоксидантната система която елиминира техните последствия е от значителна важност за нормалното функциониране на клетъчните междуклетъчните системи.Живата клетка съществува в среда с нормално насищане с кислород(О2) ,който дори във физиологично състояние е възможно да формира акти
Прочети реферат


Международен Славянски Институт М О С К В А УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: „ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ” К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ТЕМА „Эволюция. Живое и неживое; дарвинизм и его особености; неодарвинизм;автоэволюция формы и функции; теология эволюции;генетика” ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:.............. Пламена Петкова Александрова Специалност: ПСИХОЛОГИЯ Фак.№ 531761 Говоря об эволюции, обычно подразумевают боилогическую эволюцию, то есть постепенное изменение живых существ. Но что такое живое? Это
Прочети реферат
В анатомично отношение венчелистчетата са по-тънки от чашелистчетата й се състоят от 3-4 слоя клетки,два от които са долният и горният епидермис.Клетките на епидермиса имат много често вълновидно нагънати клетъчни стени,особено при двусемеделните и много често имат вътрешни израстъци на клетъчната стена.По външните клетъчни стени на епидермиса се образуват израстъци като папили и трихоми.Папилите са закръглени образувания и придават кадифен изглед на повърхността на венчелистчетат
Прочети реферат
БИОСФЕРА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПОПУЛАЦИЯ- съвкупност от индивиди на един и същи вид, продължително време обитаващи определена територия, в която се размножават успешно и дават плодовито потомство. ВИД- съвкупност от популации, които обитават дадена територия, имат общи морфологични белези, могат да се размножават, като дават плодовито и жизнено потомство, и са изолирани от други такива групи от популации чрез невъзможността да се кръстосват помежду си. /репродуктивна изолация/ СТРУКТУРА НА
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия