Биология

Класове Покритие на тялото Опорно двигателна система. Движение Сърдечно съдова система. Кръвообращение Храносмилателна система.Хранене Отделителна система Дихателна система. Дишане Полова система. Размножаване и развитие Нервна система и сетивни органи. 1.Надклас Риби Тънка, влажна кожа със жлези отделящи слуз. Образувания – рогови люспи (хрущялни) Кости на главата (череп), кости на тялото: гръбначен стълб (прешлени) и гръден кош (ребра), неподвижно свързана глава, предно и задно поясче
Прочети реферат
Детската Церебрална Парализа (ДЦП) - Класическа концепция ДЦП е симптоматична диагноза, която посочва мозъчно увреждане. Тя е диагноза поставена чрез неврологично изследване локализиращо увредата, елиминираща възможността за прогресивен характер на състоянието и показваща необходимостта от лечение и интервенция на нейните вторични състояния, които могат да се променят, като във времето се подобряват, влошават или не се променят. Всички деца с церебрална парализа са с мозъчно уврежд
Прочети реферат


№9 Размножаване при животните и човека Възпроизвеждането, като едно от основните свойства на организмите, се осъществява чрез размножаването им. С размножаването се учеличава броя на организмите, осигурява се приемственост на поколенията и се осигурява съществуването на видовете. Размножаването е процес на възпроизвеждане на себеподобни, който запазва животът на Земята и осигурява еволюцията на организмите. Различават се две основни форми на размножаване: безполово и полово. При бе
Прочети реферат
Зоология и физиология на животните Полово и безполово размножаване при многоклетъчните организми Изпрати на приятел Начало на формуляра Край на формуляра Продължителността на клетъчния цикъл при едноклетъчните е равна на продължителността на жизнения им цикъл. Причината е, че с разделянето на клетката на две дъщерни, тя фактически престава да съществува. При многоклетъчните, поради факта, че те се състоят от множество клетки, които непрекъснато се делят, жизненият цикъл е много по-дъ
Прочети реферат
ФИЗИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА. ТРАНСПОРТ ПРЕЗ КЛЕТЪЧНАТА МЕМБРАНА Строеж на клетката. Двата основни елемента на клетката са ядро и цитоплазма. Ядрото е отделено от цитоплазмата чрез ядрена мембрана, цитоплазмата е отделена от извънклетъчната течност чрез клетъчна мембрана. В цитоплазмата се съдържат пет вида вещества: вода, електролити, белтъци, липиди и въглехидрати. Водата е около 70% - 80% от съдържанието на клетката. В нея протичат химични реакции, свързани последователно в метаболитни вери
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия