Български език

Безгранична ли трябва да бъде родителската любов Има много неща, без които човешкия живот няма смисъл. Може би най-важните от тях са домът и семейството. Домът е там, където си обичан и желан. Семейството е източник на най-ценното- обичта и подкрепата. Без топлината, уюта и спокойствието на родния дом, без безрезервната родителска любов е невъзможно формирането на пълноценна човешка личност. Сложни са отношенията между члeновете на семейството. Въпреки чувствата, които ги свързват против
Прочети реферат
“Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите” / А. Екзюпери / Достатъчна ли е външната красота? Много са красивите неща по земята, които радват очите и носят наслада за душата! Неповторимо красиви са пейзажите, цялата природа около нас! Виждаме елегантно облечени мъже и жени, нестандартни и оригинално изработени постройки, привличащи очите автомобили и още много други неща, които от пръв поглед грабват и насочват вниманието към себе си. И няма как да е по-д
Прочети реферат


Български книжовен правоговор. Норми на книжовното българско произношение. Отклонения. Правопис. Принципи в устройството на днешния български правопис. Актуални проблеми 1. ПРАВОГОВОР А) Правоговорът е дял от фонетиката, които изучава и установява правилата и нормите на книжовното произношение. Б) КЕ има функционално предназначение за общо, единно и задължително ср-во за общуване на всички негови носители. Това единство се постига чрез правоговорните книжовни норми, които са историче
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА На тема : _Български език и езикова култура във вестник „Телеграф”_ Изготвил: Диян Каролев Специалност „Журналистика и масмедии” ф. Номер: 2715373 София 2008 Въведение Задачата на настоящата курсова работа е да анализира използването на българският език и книжовните норми във вестника. Използвани са броеве от 2 юни, 27 октомври, 24 ноември и 9 декември 2008 г. Заглавията За „Телеграф” е много характерно използването на атрактивни
Прочети реферат
БЪЛГАРСКАТА ЛЕКСИКА СПОРЕД ПРОИЗХОДА НА ДУМИТЕ Изготвил: Ивана Йосифова Кисова спец. Българска филология фак. № 0803011014 * Домашна и заета лексика По своя произход думите в българския език се делят на домашни и заети. Домашни са всички думи, които са възникнали в българския език или са наследени от най- стари времена. Те са основната част на речника. В състава на домашните думи влизат тракийските, прабългарските, старобългарските и образуваните по- късно български думи. По значение те са на
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия