Български език

Библиографско описание на книги Библиографското описание е съвкупност от всички елементи, които характеризират документа в цялост, подредени в строга последователност, като се спазват определени правила.Библиографското описание е съвкупност от библиографски сведения за документа по определени правила и преназначени за неговата индентификация и обща характеристика. БО е задължителен елемент на Библиграфския запис.Използва се в библиографската, научно-информационната, издателски
Прочети реферат
1.Примери за трите основни принципа при съставянето на библиографско описание 1.Описание по името на индивидуален автор на документа(авторско описание) Един автор ВАЗОВ, Иван Немили-недраги : Повест / Иван Вазов ; Съст. и ред. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2002. - 368 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика). Двама или трима автори Луканов, Ангел Георгиев и др. Страните в света 2002 : Справочник / Ангел Луканов, Николай Божинов, Стефан Димитров. – София : Глория Палас, 2002. – 520 с. Описание под к
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия