Български език

минало време сегашно време бъдеще време преди момента на говорене в момента на говорене след момента на говорене мин.несв.вр. мин.св.вр. СЕГА Какво правя? ПОСЛЕ Какво ще правя? ТОГАВА Какво правех? ВЕЧЕ Какво правих? І спрежение -е Аз Ти Той,тя,то Ние Вие Те ЧЕТЯ_Х_ ЧЕТЕ_ШЕ_ ЧЕТЕ_ШЕ_ ЧЕТЯ_ХМЕ_ ЧЕТЯ_ХТЕ_ ЧЕТЯ_ХА_ ЧЕТО_Х_ ЧЕТЕ ЧЕТЕ ЧЕТО_ХМЕ_ ЧЕТО_ХТЕ_ ЧЕТО_ХА_ ЧЕТ_А_ ЧЕТЕ_Ш_ ЧЕТЕ ЧЕТЕ_М_ ЧЕТЕ_ТЕ_ ЧЕТ_АТ_ ЩЕ ЧЕТА ЩЕ ЧЕТЕШ ЩЕ ЧЕТЕ ЩЕ ЧЕТЕМ ЩЕ ЧЕТЕТЕ ЩЕ ЧЕТАТ ІІ спрежение -и Аз Ти Той,тя,то Ние Вие Те ХОДЕ_Х_ ХОДЕ
Прочети реферат
12.Фонемата (от гръцки φώνημα, «звук») е най-малката звуково неделима частица от състава на думата, която може да изпълнява смислоразличителна функция в морфемите и в думите. При замяната на една фонема с друга се получава друга дума. Терминът "фонема се използва както в акустиката, така и в лингвистиката. Фонемата е компонент на морфемата. Фонемата е предмет на изучаване на фонологията и морфологията. Това понятие играе важна роля в решаването на такива практически задачи, като разработк
Прочети реферат


1.Възникаване и развитие на реториката Всяка наука има свой предмат и кръг от факти, процеси,свойства,отношение и закономерности в природата,обществото,мисленето което се изследва. В девността едни разбират ораторскато изкуство като умение на човека да внушава друди да обеждава трети като изящна художественост и красота.За аристотел крайната цел на реториката е да намери за всеки определен случай начин за убеждение.Тази линия се продължава от Цицерон който сочи че добър оратор е този
Прочети реферат
3Гласни. Класификация от артикулационен и акустичен аспект Гласните се артикулират в устната кухина, която променя своя обем и големината на устния отвор в действието си като резонатор. При артикулацията на свеки гласен звучат два тона – основен и характеристичен. Основния тон се образува във фонационния апарат, под действието на гласилките. Той е индивидуален, защото зависи от големината и дебелината на гласилките. Характеристичния тон се образува в устната кухина. Височината му зав
Прочети реферат
Арнет Лем - Шотландска кръв ПРОЛОГ _Абатството Скарбъро_ _Лятото на 1301_ Смъртта дебнеше Клеър Макуин. Светлокафявите й очи с цвят на мед бяха помътнели, кожата й беше станала восъчно бледа. Дори пищната й руса коса беше изгубила блясъка си. Обикновено величествено изправена, сега тя изглеждаше като крехко дете, погълнато от тясното легло. Като прикриваше болката в сърцето си, сестра Маргарет притисна студения компрес към драскотините по бузата на Клеър. — Боли ли те? — Не усещам краката си
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия