Български език

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св.Св.Кирил и Методий” Домашна работа по Стилистика на съвременния български език Изготвил: Статията е публикувана във в. ”Дневен труд” на 30 юни 2007 година. Темата й е по повод един репортаж излъчен по гръцката телевизия „Алтер”. Ключови думи в статията са проституция, бизнес, репортаж, платена любов, разлика, закон, проект. Заглавието носи информативност, съдържайки антропонима Ромео, който е главна фигура в гръцкия репортаж и съществителното „просото
Прочети реферат
Приказните персонажи: Слънце и Месец Според традиционните представи на българите слънцето се мисли за неодушевен предмет ( кравай, тепсия, тава, огнено кълбо) или като живо същество (биволче, човек). На него се приписват редица човешки черти: то има майка, но е без баща; всички звезди са му сестри, а месецът е негов брат или по-често – негова сестра. Храната, с която се храни, отразява връзката със земеделски начин на живот – хляб, симид, мляко, качамак, печени ялови крави. Храни се само вечер,
Прочети реферат


Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” РЕФЕРАТ на тема: Разделното време и неговите човешки измерения. “Време разделно” на Антон Дончев Изготвил: гр. В. Търново Василева – IV курс; БФ; Романът “Време разделно” на Антон Дончев е втвърдена емблема на историческата проза през шейсетте години. Там, където има съзнание за Историята, всяко време е разделно. Там нещата, които се случват, винаги са исторически. Разделното време най-добре подхранва историзма. То е грандиозна мета
Прочети реферат
Като всеки друг език и българският има едно основно предназначение- да бъде средство за общуване (комуникация).Това предназначение българският език език постига чрез своите разновидности: книжовен език, интердиалект и диалект.От тези разновидности най-представителното средство за общуване се явява книжовният език.Употребата на този език в сферите на обществена дейност (наука, администрация, обществено-политически живот, бит, изкуство) води до различен подбор и организация на езикови
Прочети реферат
„Любословие” – първото българско списание Първото българско периодично издание – списание “Любословие” излиза през 1842 година. Негов редактор и издател е Константин Фотинов – роден в Самоков около 1790 година. Просветител, създател на училищна литература, през 1828 година открива частно училище в Смирна. Покрай учителствуването той съставя ръководства за българските и гръцки училища. През 1842 година Фотинов предприема една обиколка из България, за да търси спомоществователи за своето
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия