Други

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Факултет: “Международна икономика и политика” Катедра “Международни отношения” Реферат По дисциплината “Европейският съюз и международното сътрудничество за развитие: политика, механизми и участници” на тема: Ефективността на помощта за развитие на Европейския съюз в Етиопия София, май 2010 Съдържание Въведение Етиопия, която е една от най-слабо развитите страни в света, е изправена пред множество предизвикателства свързани с разв
Прочети реферат
“ Санитарната катастрофа в първата Балканска война – причини и поуки” СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод ...............................................................................стр. 3 2. Състояние на медицинската служба в Българската армия до Балканската война...........................................стр. 4 3. Същност на санитарната катастрофа през Балканската война - причини и поуки..................................................стр. 6 4. Заключение...................................................................стр. 14 ЛИТЕРАТУРА: * Военната логистика в България 1878 – 1945 г. ВИ 2004 г. * Терапевтичната пом
Прочети реферат


Моделите за управление на запасите при условия на неопределеност се разработват на основата на различни системи за контрол на запасите и приложимите към тях статистико-математически методи. Първата система е с фиксирана точка на поръчване,или това е моделът за поръчване на запасите при фиксирано количество.При тази ситема,когато наличното количество запас достигне определено ниво,независимо от временно действащите фактори се прави заявка за ново количество,отчитайки времето за до
Прочети реферат
Теоретични основи на набиране и подбор на персонала 1.Същност и значение на проблема. Набирането и подбора на персонала е едно от най-големите предизвикателства в управлението на организацията. Осигуряването на “точния човек за точното работно място” е трудна задача, за това за нейното решаване са необходими както специалисти по персонала, така и ръководителите на всяко равнище. Независимо, от това навсякъде се признава, че един от най-важните фактори за успеха на организацията е приг
Прочети реферат
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ гр. Пловдив ИКОНОМИКА НА ТРУДА НА ТЕМА : СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ, ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ПРОГРЕС И ПРОМЕНИТЕ В ТРУДА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПЛОВДИВ, 2009 СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ……………..……………………………………....3 ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ПРОГРЕС………….……..4 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ПРОГРЕС И ПРОМЕНИТЕ ПОРОДЕНИ ОТ НЕГО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 20 ВЕК…………...……….5
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия