Екология

Великотърновски университет “ Св.св. Кирил и Методий” Педагогически факултет РЕФЕРАТ По Теория на възпитанието На тема: “Екологично възпитание” Велико Търново 2010г. Думата екология идва от гръцки и означава “наука за природата като общ дом за всички”. В по-широк смисъл се отнася до всички природни дадености и културни придобивки. В своето сегашно развитие екологията придобива и хуманитарни измерения, а екологичното възпитание придобива все по-голямо значение, защото е ориентирано
Прочети реферат
Връщане към природата, преоценяване на отношението ни към нея, използване на източния модел на световъзприемане, популяризиране философията на Ганди, създаване на екоселища - това са само част от представите на някои природозащитници в края на ХХ век, свързани с излекуването на раната, нанесена от съвременното общество върху крехката връзка между природата и човека. Човекът изглежда не е разбрал правилно какво означава да бъде господар на земята, която обитава. Възприел е думата госпо
Прочети реферат


Опазване на околната среда (есе) Природата е нашата майка,и ние не бихме могли да живеем без нея. Човекът е безпощаден.Той взема от природата - с пълни шепи и не се замисля,че на този свят има и други същества. Всеки ден, ние - хората замърсяваме почвата с отпадъци,без да се замисляме,че в нея живеят живи организми. Всеки ден,ние замърсяваме въздуха с отровни вещества и никой не се замисля,че това ни трови. Всеки ден,ние изсичаме горите и тревните площи,за да се строят нови сгради,без да се зами
Прочети реферат
Киселинни дъждове (есе) Киселинни валежи е имало още при сътворяването на земята,но през последните 50 години развитието на промишлеността оказва силно влияние върху честотата и концентрацията им. Въглищата и течните горива съдържат химичния елемент сяра. При тяхното изгаряне освен въглероден диоксид се получава и серен диоксид. Изхвърлен в атмосферата, този газ се разтваря във водните капчици, намиращи се в облаците и мъглата, като образува киселина. Така се получават киселинните дъж
Прочети реферат
„Природата не търпи лъжи” Есе През цялото си съществуване досега човекът е взаимодействал с природата. Правил го е преди, прави го сега и ще продължи. С увеличаването на потребностите на човека, се увеличава и въздействието му върху природата. Постепенно тя се превръща в средство за задоволяване на материалните нужди на човека. Но с течение на времето, смятаната за неизчерпаема природа започва да се изчерпва. В края на XIXв. се появяват първите екологични проблеми. Човекът осъзнава, че не
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия