Философия

Философията като наука Преди възникването на първите философски учения духовната област, която владее съзнанието на хората е митологията. Посредством въображението природните сили се представят като неща от свръхприроден характер чрез митически образи човек се опитва да усвои природата и да се приспособи към нея. За предисторията на философията съдим от Омировите “Илиада” и “Одисея” – там олицетворява природните сили в същества с получовешки образ; йерархията в пантеона на Олим
Прочети реферат
2. ПРЕДМЕТ И СЪЩНОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА Философията като културна доминанта. Същност и спицифика на ф-ята – 2 тези:1.философия на философите; 2.всички хора са философи (и двете са грешни). Неадакватни теми: 1.напр. Иван е страшен ф-ф –всичко знае; 2. Остави го той е дървен ф-ф Философията не трябва само да ни учи, а и да ни убеждава. „Философията е синтаксис с усмивката на Мона Лиза”. Философията – буквално „любов, мъдрост”, любо-мъдрие, стемеж към постигане на истината. Питагор за първи път е употре
Прочети реферат


1.Теории и школи в управлението. Класическа школа. Школа „Човешки отношения”. Школа орган.поведение. Съвременни школи на управление. Управлението възниква в началото на 20в. Теории на управлението – разделят се на три вида: X, Y, Z. X теорията – ориентира управлението към използване на императиви и утвърждава неговия директивен характер. Според привържениците на тази теория хората са без инициатива и нямат чувството за лична и колективна отговорност, а активността им се свързва само с мат
Прочети реферат
4.Ф-я на новото време(17-19в.)Обща х-ка Има материализъм и идеализъм. Появява се рационализъм-дават приоритет на разума и човешкото мислене. Важно е от каква гледна точка взема човешкото съзнание, могат да бъдат материалисти и идеалисти. Центъра се измества по на запад - Англия, Франция, Холандия, а по-късно Германия. Имаме войнстващ материализъм в Франция. В Фермания буржоазията е по-слаба и там борбата се е водила мислено. Родоначалника на материализма в Англия е Фрнсис Бейкън(1561-1626). Той е ед
Прочети реферат
Проблема за предмета на философията. Философите са били най-мъдрите хора в обществото.Те едновременно мислили, учели, били политически водачи. Възникването на философията. Предшества се от прото-философията в ролята на мит и религията на всекидневна нар. вярвания.Това е процес на осъзнаване и осмисляне на единството и разликата между човека и природата,природата и обществото.Това е един нов подход към света и се опитва да се дадат обяснения за него.Термина философия за 1 път се среща от
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия