Философия

Тема 8 Философията на Фридрих Ницше От философията на Ницше тръгват различни философски школи в края на 19 и началото на 20в.Той е роден през 1844г.в глуха немска провинция,израства в пасторско семейство.Завършва най-знаменитата в Германия класическа гимназия.Избира да следва класическа филология.Едва 24 годишен е назначен за професор в Базелския университет.Живота на Ницше е белязан от тежка болест,придобил в публичен дом,много тежък сифилис 1866г.Това слага край на академичната му кариера.
Прочети реферат
Френския материализъм от 18 век е идейно движение, което представлява нов и по-висок етап в азвитието на материалистическата мисъл не само в национален, но и в световен мащаб. 2 са причините материализмът да се използва от френските просветители като теоретическо оръжие в борбата с феодализма. Първият е новия начин на производството, който изисква познание за закономерностите на природата. Това налага бързо да се развива науката и техниката. Втората причина е че материализмът се оказва
Прочети реферат


2.Философията като тип рационалност. Гледища в/у философията. -рационалност- начин на мислене, познавателно отношение към действителността. Ф. е определен начин на мислене, тип познавателно отношение към действителността. Тя отразява в теритична форма хар-ра на различните култури през различните исторически епохи. Ф. взаимодейства с всички други типове рационалности и с всички сфери на живота (религия, политическа наука). Тя извършва философски рефлексии(тълкувания) по отношение на тях.
Прочети реферат
Митът като културен феномен Проблемат за възникването и развитието на културния свят неизбежно ни отвежда към проблема за мита. Съвремената култорология открива в мита не просто архаично културно явление, а вечно живо творение на човешкия дух. Алексей Лосев, Карл Густав Юнг, Клод Леви-Строс и много други показват че митичното в човека е несломимо, че то е не само майчинско лоно на културата, но и в различни форми проявяващо се в цялата нейна история. След просветителството на софистите ф
Прочети реферат
2.ФИЛОСОФИЯТА КАТО ТИП РАЦИОНАЛНОСТ Философията е тип рационалност – вид познание, определен начин на мислене. Като наука, тя изразява в теоретическа форма особеностите на различните исторически епохи. Взаимодейства с другите форми на мислене, като религия, наука, идеология и т.н. - изследва ги и ги тълкува. Това въздействие върху тях се нарича философска рефлексия. Специфичното за философията е нейната повишена критичност. Тя се съмнява във всичко, дори и в собствените си основания. От е
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия