Философия

РАЦИОНАЛИЗЪМ Един от видните представители на рационализма е Декарт (1596 – 1650 г). Теорията му се казва картезианство . Мисълта „Cogito, ergo sum!”, която е негова означава “Мисля следователно съществувам”. Роден е в семейството на интелектуалци и заможни хора. Записва се в холандската армия. Напуска армията и обикаля Европа за да се срещне с известни учени и философи. Работи в Холандия. Извикан е в Шведския кралски двор но през 1650 год. Се простудява и умира. Основните му произведения са „Метафиз
Прочети реферат
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Философско-исторически факултет Катедра по Философия „Берлин: симфонията на големия град” Пловдив Филмът „Берлин: симфония на големия град” е създаден през 1927 година. Чрез него е представено ежедневието на град Берлин – от сутринта, до вечерта. Показани са картини от един обикновен ден. Виждаме как хората се веселят и работят, как се пробуждат и заспиват. Филма е представен в няколко части, като всяка от тях представя различна картина от
Прочети реферат


Философските възгледи на Платон и Аристотел Най крупния представитеа на древногръцкия идеализъм е Платон. Основното идеалистическата му филосфия е учението за двата свята: 1- свят на идеите , които в своята съвкупност образува битието. 2- свят на сетивно възприеманите неща на вещите. Платон нарича материята небитие. Тя е условието благодарение на което нещата са качествено обособени в пространството.Сетивните неща са смес от небитието (идеите) и от небитието (материята).Идеите са вечни и
Прочети реферат
Образование, наука, технологии Тема: Особености на съвременния свят и предназначението на философското образование Не означават ли днешните технологични промени и дълбоки социални сътресения край на приятелството, любовта, чувството за отговорност, общност и грижата за ближния? Електронните чудеса на бъдещето няма ли да направят човешките отношения още по-изпразнени от съдържание и още по-отчуждени? Това са въпросите, които засягат най-дълбоката същност на човека в съвременния свят.
Прочети реферат
Философия на бунта Когато мислим и говирим за ФБ, че бунтът като социокултурно явление има както своите онтологически, така и гносеологически, психологически, етически аспекти на разглеждане. И е необходимо тук едно въвеждащо уточнение: ФБ включва „общото, повтарящото се, необходимото, неизбежното, същественото, закономерното, всеобщото” (Хегел), т.е. , присъщо на множеството прояви на бунта, бунтът като реални измерения, реално човешки изяви. Отношението между ФБ, психология на бунта, н
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия